Dette emnet er nedlagt

Forelesninger

Forelesningene vil som regel bli holdt på Ullevål universitetssykehus i Store auditorium, Midtblokken, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen og Grønt auditorium, Laboratiriebygningen. Det foreleses over emner knyttet til temaområder/læringsperioder, nøye integrert med den øvrige undervisningen.

Oversikt over forelesninger

Anatomi

 • Hjerte/karutvikling (1 time)

Anestesiologi

 • Forberedelse og risiko ved anestesi (1 time)
 • Komplikasjoner ved anestesi (1 time)
 • Lokalanestesi (1 time)
 • Oversikt over de viktigste anestesimetoder og prinsipper for praktisk smertebehandling (1 time)

Farmakologi og toksikologi

 • Anestesimidler (1 time)
 • Adrenerge blokkere (1 time)
 • Aldosteronatagoister (1 time)
 • Behandlingsprinsipper ved hjertesvikt (1 time)
 • Behandlingsprinsipper ved hypertensjon hypertensjon (1 time)
 • Diuretika (1 time)
 • Medikamenter mot astma (2 timer)
 • Reseptorblokkere, enzymhemmere og ionekanalhemmere (1 time)

Fysiologi og nevrofysiologi

 • Langsiktig blod- og årevolumregulering (1 time)
 • Lungemekanikk (2 timer)
 • Nyrenes konsentrasjonsmekanismer (1 time)
 • Syre-base-regulering (3 timer)
 • Undersøkelse av den perifere sirkulasjon (2 timer)

Immunologi

 • Nyreimmunologi (1 time)

Indremedisin

 • Akutt nyresvikt (1 time)
 • Akutte og kroniske tubulointerstitielle nefritter (1 time)
 • Atrieflimmer (1 time)
 • Introduksjon m/ indekspasient (1 time)
 • EKG II (2 timer)
 • EKG III (2 timer)
 • EKG-intro "the essentials" (2 timer)
 • Hypertensjon. Behandling og behandlingsresultater (1 time)
 • Hypertensjon og hypertensjonsutredning (1 time)
 • Kliniske symptomer ved nyresvikt (1 time)
 • Infektiøse og interstitielle lungesykdommer (integrert med patologi) (2 timer)
 • Koronarsykdommens epidemiologi, risikofaktorer og forebygging (1 time)
 • Lungekreft (integrert med patologi) (2 timer)
 • Medfødt hjertefeil og shunter (1 time)
 • Obstruktive lungesykdommer (integrert med patologi) (2 timer)
 • Pasientintervju (1 time)
 • Patogenese ved nyresvikt (2 timer) (integrert med klinisk biokjemi og fysiologi)
 • Sepsis og sjokk (1 time)

Kirurgi

 • Hjertekirurgi (1 time)
 • Kirurgisk behandling ved lungesykdommer (oversikt) (1 time)
 • Kirurgisk håndvask (2 timer)
 • Misdannelser i urinveiene. Kirurgisk behandling (1 time)
 • Nyresten (1 time)
 • Organtransplantasjon. Generell gjennomgang (1 time)
 • Vannlatingsforstyrrelser (1 time)

Klinisk biokjemi og fysiologi

 • Arytmimekanismer (1 time)
 • Blodgassanalyser (1 time)
 • EKG I. Fra aksjonspotensiale til EKG (2 timer) (integrert med fysiologi og nevrofysiologi)
 • Hjerte-lungemaskin og patofysiologi ved hjertekirurgi (1 time)
 • Hjertets patofysiologi (2 timer)
 • Hypertensjonens patofysiologi (1 time)
 • Klinisk-biokjemisk infarktdiagnostikk (1 time)
 • Kliniske syre-base forstyrrelser (1 time)
 • Lungesirkulasjonens patofysiologi. Hypoxirespons (1 time)
 • Nyrefysiologi (1 time)
 • Sirkulasjonspatofysiologi og klinisk undersøkelse ved instabil sirkulasjon (1 time)
 • Sjokk (1 time)
 • Thoraxskader, multitraumatologi og traumets patofysiologi (1 time)
 • Tubulærfunksjonen ved nyresvikt (1 time)

Medisinsk etikk

 • Pasientinformasjonens etikk (1 time)
 • Etikk ved livets slutt (2 timer)

Medisinsk mikrobiologi

 • Bakteremi og sepsis (1 time)
 • Luftveisinfeksjoner, agens, patogenese og diagnostikk (1 time)
 • Urinveisinfeksjoner. Agens, patogenese og diagnostikk (1 time)
 • Valg og anvendelse av mikrobielle midler (1 time)

Medisinske atferdsfag

 • Forebygging i et biopsykososialt perspektiv (1 time)
 • Panikklidelse som differensialdiagnose og komplikasjon til ischemisk hjertesykdom (1 time)
 • Temadag: Tap, sorg og depresjon. Psykososiale og etiske aspekter ved kronisk sykdom (integrert med medisinsk etikk) (3 timer)

Patologi

 • Arteriosklerose m/komplikasjoner (1 time)
 • Hjerte/karsystemets patologi (1 time)
 • Nyrenes og urinveienes patologi (1 time)
 • Prostatapatologi og urinvegspatologi (1 time)

Psykiatri

 • Angst med vekt på somatiske manifestasjoner (1 time)
 • Depresjon. Forekomst, klassifikasjon og psykososial behandling (1 time)
 • Depresjoner med vekt på somatiske manifestasjoner (1 time)
 • Posttraumatisk stressforstyrrelse (1 time)
 • Somatoforme tilstander (1 time)

Radiologi

 • Radiologisk diagnostikk og behandling av karlidelser (2 timer)
 • Radiologisk utredning av nyre- og urinveispatologi (2 timer)
 • Rtg thorax, CT thorax, MR thorax (2 timer)

Samfunnsmedisin

 • Introduksjon til folketrygden (1 time)
 • Grunnstønad, hjelpestønad, yrkesmessig attføring, uførepensjon, yrkesskadedekning (2 timer)
 • Sykemelding og medisinsk rehabilitering (2 timer)

Publisert 13. okt. 2011 11:30 - Sist endret 21. nov. 2011 19:14