Dette emnet er nedlagt

Klinisk kommunikasjon i 5. semester

Undervisningen i klinisk kommunikasjon består av 7 dobbelttimer i 5. semester. Som hovedregel er det to lærere som deler denne undervisningen. Den ene er indremedisiner eventuelt kirurg, den andre er fra Avdeling for atferdsfag. Første gang møter begge underviserne, deretter har de tre ganger hver. Undervisningen er obligatorisk og det føres fraværsskjema.

Informasjon til lærerne (krever brukernavn og passord)

Informasjon til studentene

Kort innføring og praktiske råd til lærerne

Veiledningshefte for lærere

Om undervisning i medisinske atferdsfag

Avdeling for atferdsfag

Publisert 13. okt. 2011 11:30