Dette emnet er nedlagt

Psykiatrisk intervjuteknikk i 5. semester

Oversikt over tid, sted og lærere,

Informasjon til lærerne, krever brukernavn og passord

Læringsmål

Kjenne symptomer på depresjon og kunne gradere depresjon. Kunne vurdere angst og depresjon gjennom intervju.

Omfang

To undervisningsganger á 3 timer (45 min.)

Forkunnskaper

Studentene har på dette tidspunkt hatt forelesninger om angst, depresjon og kurs (video) om bruk av MADRS. De har generelt mye undervisning om klinisk kommunikasjon i adferdsfag. De har ikke innarbeidet hva de skal spørre om mht angst og depresjon i intervju med pasienter og hvordan de skal spørre om dette.

Mal for undervisningen

Det er utarbeidet 2 intervjuguider til det psykiatriske intervju: en voksenpsykiatrisk guide og en barnepsykiatrisk guide Guidene skal fungere som en maler til det psykiatriske intervju i 5. semester. Det bygges videre på guidene i 8. semester. Det er valgfritt om lærer velger å benytte seg av MINI eller ikke.

 • Lærer gjennomgår strukturen i undervisningen. Deler ut intervjuskjema for MADRS og evt. MINI
 • Introduksjon fra lærer. Enkle intervjutekniske råd. Kort om de viktigste kriteriene for depresssive lidelser og angstlidelser og evt. en kort innføring i modulene for depresjon og angst i MINI.
 • Studentintervju mht kartlegging av sosial situasjon, funksjonsnivå og viktigste plager. Maks 15 min.
 • (Strukturert intervju etter moduler for depresjon og angst iht MINI. Ca. 30 min).
 • Strukturert intervju etter MADRS. Ta utgangspunkt i pasientens mest deprimerte periode. Ca. 15 min.
 • Etter dette intervjuet får de andre studentene anledning til å stille oppklarende spørsmål til pasienten.
 • Læreren tar et kort modellintervju til slutt mht aspekter som studentene har oversett.
 • Pause.
 • Feedback om intervjuteknikk.
 • Gjennomgang av MADRS-skåringer i hele gruppen.
 • Generell diskusjon om angst og depresjon.

Studiesider i psykiatri

Publisert 13. okt. 2011 11:30 - Sist endret 14. juni 2012 14:18