Dette emnet er nedlagt

journal.html

Journaler

Journalskriving er obligatorisk

Oversikt over journalskriving i studiet

Instrukser i akuttmottak

Regler for journalskriving

Tilgang elektronisk journalsystem

Journalskjema

  • Samtlige journaler må være levert til retting før semesteruke 17.
  • Alle journaler må være godkjent minst 1 uke før ordinær eksamen.
  • Du må være ferdig med minst 2 av journalene før undervisningsuke 9 (levert til retting)

Avvent journalskriving i akuttmottaket til du har hatt klinisk smågruppe i indremedisin med tittel "Studenter i akuttmottak".

Akademika fåes kjøpt kompendium med tips om hvordan du kan skrive best mulig journaler.

Studentene vil også få adgang til å delta i det daglige arbeidet på sengepostene. Tidspunkt avtales lokalt/evt. sykehustillitsvalgt på kullet lager lister som studentene kan føre seg opp på. Akerstudentene får tildelt fadder blandt assistentlegene, og tar direkte kontakt med disse.

INDREMEDISIN

  • Vent med journalskriving i akuttmottaket til du har hatt klinisk smågruppe i indremedisin med tittel "Studenter i akuttmottak"!
  • Det skal skrives fem journaler i indremedisin.
  • De to første skal være på inneliggende pasienter, de øvrige i akuttmottak. Dersom du tar opp journal på pasient til klinikkundervisningen, kan du få fritak for en journal dersom de fire andre er godkjent. Klinikkjournalen leveres til retting til den som retter de øvrige journalene dine (merk tydelig: Hvilken klinikk, dato for presentasjon, hvem du samarbeidet med).

Rettere vårsemesteret 2012:

KIRURGI

Du skal ta opp to kirurgiske journaler (en urologisk og en kar). Disse skal være på inneliggende pasienter.

Rettere vårsemesteret 2012:

Publisert 13. okt. 2011 11:30 - Sist endret 7. apr. 2012 14:56