Dette emnet er nedlagt

Klinikker

For større grupper av studenter, eventuelt hele kullet. Det presenteres en eller flere pasienter, som enten er til stede eller presenteres muntlig på video e.l. Det kliniske tilfellet kan være utgangspunkt for å diskutere diagnostikk eller behandling eller være innfallsport til et mer teoretisk emneområde.

I faget psykiatri foregår klinikkene i grupper på 7-9 studenter (basisgrupper).

Enkelte klinikker er fagintegrerte, dvs lærere fra ulike fagområder vil delta samtidig og til dels føre dialog over dagens tema. Undervisningen gis over 2 timer. To studenter skal i forkant av klinikken ha tatt opp en vanlig sykejournal på en pasient (anamnese og status). Pga funksjonsfordelingen mellom sykehusene vil man ikke alltid ha klinikk der man har klinisk smågruppeundervisning.

Pga lærerressurser og pasientmangel kan en del klinikker fravike den oppsatte fagplanen.

Journalopptak

Studentene er selv ansvarlige for å organisere journalopptak til de klinikkene der dette er påkrevd. Fordeling av ansvar for journalopptak før klinikk vårsemester 2012

På klinikken presenteres og diskuteres sykehistorie og funn, differensialdiagnostiske muligheter, videre undersøkelse og behandling. Tips for hvordan organisere journalopptak.

Ahus Klinikkpasientens navn slås opp på de respektive avdelingers ekspedisjon senest klokken 1200 dagen i forveien.

Aker Navn på pasient står oppført i studentboken i studenthyllen innen kl. 1300 dagen før klinikken.

Ullevål Pasientens navn og post-tilhørighet blir satt opp på oppslagstavlen i auditoriet dagen i forveien innen kl. 1200, bortsett fra i kirurgi der navn på pasient står oppført i studentboken som ligger i studenthyllen (eksp. Kirurgisk klinikk) innen kl. 1200 dagen i forveien).

Det skal ikke tas opp journal på forhånd til klinikkene i allmennmedisin, medisinske atferdsfag. medisinsk etikk og psykiatri.

Oversikt over klinikker

Allmennmedisin

Det tas ikke opp journal på pasient på forhånd. Klinikken varer i 2 timer. Kullet deles i 3 og finner sted på Aker og UUS.

 • Hypertensjonsutredning og behandling i allmennpraksis

Anestesiologi

Klinikkene varer i 2 timer og finner sted på Ahus, Aker og Ullevål.

 • Alvorlig sepsis og sjokk
 • Postoperativ/traumatisk nyresvikt

Indremedisin

Hver klinikk er på 2 timer. Kullet deles stort sett i 4. Gruppene 1-4 og 5-7 har undervisning på Ullevål, gruppene 8-12 på Aker og gruppene 13 og 14 på Ahus. På grunn av pasienttilgangen vil nyresviktklinikken for Akerstudentene være på UUS.

 • Hjerteinfarkt
 • Hjertesvikt: Diagnostikk og behandling (integrert med famakologi og toksikologi)
 • Hypertensjon
 • Klaffefeil (integrert med famakologi og toksikologi)
 • Nyresvikt
 • Sepsis
 • Syre-base-regulering
 • Lungemedisin/Tumor pulm
 • Lungemedisin/KOLS
 • Lungemedisin/Pneumoni

Kirurgi

Hver klinikk varer i 2 timer. Kullet deles i 3. Gruppe 1-6 og 7-12 har undervisning på Aker og UUS, gruppe 13-14 på Ahus.

 • Nyresten
 • Pneumothorax
 • Smerter i bena
 • Tumor renis
 • Urininkontinens (integrert med farmakologi og toksikologi)

Medisinske atferdsfag / medisinsk etikk

Det tas ikke opp journal på pasient på forhånd. Klinikken varer i 2 timer. Kullet deles i 3 og finner sted på UUS.

 • Mestring av kronisk sykdom

Psykiatri

Det tas ikke opp journal på pasient på forhånd. Klinikken varer i 2 timer. Kullet deles i 4 grupper.

- Krisereaksjoner (pasient med sykdom som debuterte akutt)

Publisert 13. okt. 2011 11:30 - Sist endret 18. apr. 2012 11:13