Dette emnet er nedlagt

Kursvirksomhet og demonstrasjoner

Kursene er ikke obligatoriske*, men til den klinisk/praktiske eksamen i 6. semester kan man bli testet i det som det er blitt undervist i. Det er ikke anledning til å bytte kurs p.g.a. plassbegrensning.

 • uke 1 Journalsystemet*
 • uke 1 Hjerteauskultasjon (ta med stetoskop) (2 timer)
 • uke 1 og 3 Patologi-makro/mikrokurs hjerte/kar (2 timer pr. gang)
 • uke 5 og 11 Patologi-makro/mikrokurs lunger/luftveier (2 timer pr. gang)
 • uke 9 og 19 Patologi-makro/mikrokurs nyrer/urinveier (2 timer pr. gang)
 • uke 4 Lungefunksjon/spirometri (1 time)
 • uke 4 Sirkulasjonsfysiologiske målemetoder (1 time)
 • uke 6 Bruk av graderingsskala ved depresjon (2 timer) MADRS-skjema til bruk i intervjusituasjon
 • uke 7 Urinundersøkelseskurs (4 timer)
 • uke 9 Nyreembryologikurs (mikroskopisk anatomi) (1 time)
 • uke 11 Mikrobiologikurs (2 timer)
 • uke 13 Hjertemisdannelsenes morfologi (2 timer) (ta med hansker)
 • uke 19 Klinisk sirkulasjonsfysiologi (2 timer)

Merk; Kurset i personvern, sikkerhet og journalsystem* er obligatorisk og arrangeres første dag i 5. semester. Etter gjennomført kurs - og signering av sikkerhetsinstruks vil du få tilgang til journalsystemet ved Oslo universitetssykehus. Kurset holdes av personvernombudet, og ansatte ved IT-avdelingen ved OUS, samt Sykehuspartner. Første del omhandler "personvern og sikkerhet, deretter blir det systeminnføring i Doculive.

Til patologiundervisningen vil det bli utlevert en eske med histologiske preparater og det forutsettes at snittene blir studert.

Studentene har tilbud om å være tilstede ved demonstrasjon av organer fra obduksjoner hver dag kl. 1130-1200 ved Patologisk anatomisk avdeling, UUS.

Studenter som ønsker det har også tilbud om å bistå ved sykehusobduksjoner. Ta evt. da kontakt med underviserne i patologi.

Ved Akershus universitetssykehus kan studentene delta på patologisk/klinisk demonstrasjon mandag til fredag klokken 1115 på Patologisk anatomisk avdeling, Nye Nord kjeller.

Publisert 13. okt. 2011 11:30