Dette emnet er nedlagt

Kliniske smågrupper

 • Undervisningen er obligatorisk og du må møte presis.
 • Du må følge undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele semesteret, ikke bytte/alternere.
 • Det kreves at du stiller i hvitt (bortsett fra psykiatrisk intervjuteknikk hvor du skal stille i sivilt tøy), uten ryggsekk og med ID-brikke. Her er en oversikt over hvor du finner frakker og annen bekledning: Aker | Akershus |Ullevål

En del undervisning er pga pasienttilgangen lagt til et tidlig eller sent tidspunkt.

Hver student skal ha følgende klinisk smågruppeundervisning:

 • Anestesiologi/praktisk akuttmedisin (7 timer)(intet fravær aksepteres)
 • Anestesiologi 2x2 timer (intet fravær aksepteres).
 • Indremedisin hjerte/lunge/nyre 9x2 (1 fravær aksepteres)
 • Kirurgi kirurgisk håndvask. (fra vår 08 vil undervisningen integreres med indremedisin under tittelen: Grunnleggende praktiske prosedyrer innen smittevern, inkludert kirurgisk håndhygiene) 1x2 timer (intet fravær aksepteres)
 • Kirurgi kar/thorax/urologi/traume 8x2 timer (1 fravær aksepteres)
 • Klinisk kommunikasjon 7x2 timer (1 fravær aksepteres)
 • Psykiatrisk intervjuteknikk 2x3 timer (intet fravær aksepteres)
 • Radiologi 4x2 timer (1 fravær aksepteres)

Det er også obligatorisk å delta på visitt på følgende avd.:

 • Hjerte, Lunge, Nyre og Kirurgi Thorax/traume.

Det er også obligatorisk å delta på:

 • Avdelingstjeneste, Mottak, Operasjon, Obduksjon (minimum 3, av de nevnte, evt flere). Studenter kan følge vakthavende lege på sykehusets avdelinger. Vaktlister finnes i ekspedisjonen til den enkelte avdeling

*Kompendium om klinisk undersøkelse og journalskriving i psykiatri forutsettes lest før undervisningsstart (deles ut på første psykiatriforelesning).

Undervisningen i klinisk kommunikasjon tar for seg aspekter ved klinisk kommunikasjon med fokus på lege-pasient-forholdet. Undervisningen utføres av et lærerpar hvorav en er kliniker og en er fra atferdsfag. Første gang skal de ha sammen deretter 3 ganger hver for seg. Man fokuserer på mennesketyper som for eksempel den deprimerte pasienten, den stille pasienten, innvandrerpasienten etc.

Oversikt over hvor man kan få utført en del praktiske prosedyrer: Aker | Ullevål

Hva kjennetegner møter mellom pasienter og studenter ved et sykehus

Publisert 13. okt. 2011 11:30 - Sist endret 3. okt. 2012 11:26