Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 3. des. 2013 09:27
Publisert 30. okt. 2013 14:38

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Mine studier.

Tekniske feilmeldinger angående Mine studier kan rettes til portal-feil@usit.uio.no

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen hver dag.