Dette emnet er nedlagt

Velkommen til 5. semester

NB! Omleggingen av sykehusstrukturen i Oslo Universitetssykehus innebærer flytting av enheter og relokalisering av pasienter.

OUS Aker betjener fra og med høsten 2012, kun en selektert pasientmasse, som blir for snever for behovene til medisinutdanningen i 5. og 6. semester. Fakultetet har lagt en større grad av undervisning på Ahus - i tillegg til OUS Ullevål og OUS Rikshospitalet.

Fakultetet gjør sitt ytterste for at prosessen med omlegging av undervisning skal bli så skånsom som mulig for alle studenter, men 2014 kan by på utfordringer som fakultetet ikke rår over.

Situasjonen gjør at vi oppfordrer alle til å bidra med fleksibilitet og forståelse den kommende tiden, til den nye strukturen ved OUS har funnet sin form.

Det kan bli aktuelt med omlegginger på kort varsel, og vi oppfordrer alle studenter om å sjekke portalen daglig, for beskjeder og endringer

Publisert 3. des. 2013 09:27