Dette emnet er nedlagt

Journaltilgang

Journalskriving er obligatorisk, og en viktig del i 5. og 6. semester.

For å få tilgang til elektronisk journalsystem ved universitetssykehusene, må du ha fullført kurs i personvern og sikkerhet (taushetsplikt, hjemmel for oppslag i journal, etc).

Obligatorisk kurs

  • Kurset avholdes ved semesterstart i 5. semester og er obligatorisk.
  • Gjennomført kurs, er utgangspunkt for å kunne gi journaltilgang ved sykehusene
  • Under kurset gis også en grovgjennomgang av DL-Pasdoc (Doculive).

Etter opplæring

Etter opplæringen, må du signere en avtale på at du har lest sikkerhetsinstruksen og forstått hvilke begrensninger som forutsettes ved bruk av den elektroniske tilgangen til journal.

Etter opplæringen må du fylle ut og levere søknadsskjema for tilgang, til kursholder. Den signerte avtalen leveres på stedet til kursholder.

Ettersendte skjemaer godtas ikke. Brukernavn og passord vil så genereres. Utvekslingsstudenter kan ta kurset sammen med 5. semester.

Handouts

Studenters tilgang til elektronisk journal: handouts.

DLPasDoc: handouts.

Brukerstøtte

I tilfelle problemer med brukernavn/passord kan du ta kontakt med:

Brukerstøtte
OUS Ullevål
tlf: (230) 27 000
Innvalg 1

  • informer om at du er medisinstudent
  • oppgi fullt fødsels- og personnummer
Publisert 30. okt. 2013 13:17