Dette emnet er nedlagt

Innlevering signaturbok (blåboken)

på Søsterhjemmet, Ullevål, inngang 2A, 2. etg. (til høyre) - i ekspedisjonen, til Monica.

Åpningstid; 07:30-14:45 (lunsj 11:30-12)

Frist: innen tirsdag 9. juni

 

NB! Viktig å;

1) signere (kvittere) v/ditt navn på mottakslisten - når boken leveres, og

2) ha signert på siste side i boken.

Publisert 10. mai 2015 18:23