Dette emnet er nedlagt

Sensuren for skriftlig eksamen på 5. semester

Sensuren for skriftlig eksamen på 5. semester avholdt 16.06.15, er nå tilgjengelig i studentweb. Det var til sammen 86 stykker som tok eksamen, alle bestod.

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du få oppgitt denne fra MED-studieinfo ved å sende en e-post fra din student e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no for å få vite din poengsum. Husk å skrive hvilken eksamen du har tatt. Poengene vil være tilgjengelige på studentinfosenteret fra 29. juni og fram til 20. juli.  Merk at MED-studieinfo holder til på Sogn Arena i sommerferien så derfor går det ikke an å møte opp ved skranken på Domus Medica for å få vite poengsummen.

Er det spørsmål om sensuren eller andre faglige spørsmål kan disse rettes til:

HJERTE: S.E. Kjeldsen e-post: s.e.kjeldsen@medisin.uio.no

LUNGE: Vidar Søyseth  e-post: vidar soyseth@medisin.uio.no

NYRE: Bård Waldum e-post: bard.waldum2@ous-hf.no

KIRURGI: Jørgen J. Jørgensen e-post  j.j.jorgensen@medisin.uio.no

Ved andre henvendelser kontakt:

Marianne Engelstad ved studieadministrasjonen på medisin:

Tlf. 22845813, e-post: marianne.engelstad@medisin.uio.no

 

God sommer!

 

Publisert 29. juni 2015 09:38