Dette emnet er nedlagt

PBL

Regler for PBL | Oversikt over veiledere og undervisningssteder | Informasjon til veilederne (krever brukernavn og passord)

Også i dette semesteret er PBL en viktig læringsform. Veiledernes og studentenes arbeidsoppgaver blir som før. Undervisningen går over 10 uker (fortrinnsvis tirsdager og fredager fra kl. 0830-1000) og vil bli gitt av lærere fra flere fagområder. Hver PBL-lærer følger som hovedregel én gruppe i hele semesteret. Undervisningen er obligatorisk. Maksimalt fravær: 4 ganger. Ved fravær 5 ganger kan oppgave skrives som kompensasjon. Ved fravær 6 ganger eller mer, mistes retten til å gå opp til eksamen.

NB! Bildene er ikke identiske med kasus i oppgavene, men er ment som supplerende informasjon og basis for diskusjon.

Bildedatabaser

DOIA

Hudsykdommer

Radiologi

Publisert 7. mai 2008 14:24 - Sist endret 8. aug. 2008 10:48