Dette emnet er nedlagt

Program forskningspresentasjoner

I tillegg til ordinær undervisning i 5. og 6. semester arrangeres det en forskningspresentasjonsdag ved Ullevål universitetssykehus der lærere er invitert til å presentere i sitt forskningsfelt og sin forskning. En/flere studenter vil bli tilbudt prosjektoppgave i temaet.

Andre interesserte er også hjertelig velkomne!

Tid og sted:

Onsdag 9. september 2009 i Store Auditorium, Ullevål universitetssykehus

Program

• Kl. 08:30-09:30 Fysiologi. Dyreeksperimentelle modeller på human sykdom | v/Guro Ellen Valen, Professor, Avdeling for fysiologi

• Kl. 09:35-09:45 Hvorfor skal studenter forske? | v/Professor Jarle Vaage, leder av semesterutvalget 5. semester

• Kl. 09:45-10:00 Viktigheten av korrekt diagnose og adekvat rehabilitering i akuttfasen etter ruptur av fremre korsbånd | v/ Håvard Moksnes og Ingrid Eitzen, Fysioterapeut/ Doktorgradsstipendiat, NAR Ortopedisk senter UUS/Hjelp24 NIMI

• Kl. 10:00-10:15 Studentoppgaver og personvern | v/ Heidi Thorstensen Personvernombud/Helge Grimnes Personvernrådgiver, OUS

• Kl. 10:15-10:30 P A U S E

• Kl. 10:30-10:45 Litt om hvordan det er å være forskerlinjestudent | v/Nils Tovsrud, tidligere forskerlinjestudent, nå stipendiat IEMF

• Kl. 10:45-11:00 Psykiske reaksjoner og livskvalitet etter intrauterin forsterdød | v/ Eva-Marie Jacobsen og Øivind Ekeberg

• Kl. 11:00-11:15 Klopidogrel "non-responsiveness" hos pasienter med koronar hjertesykdom. Klinisk transalsjonsforskning. | v/ Professor Ingebjørg Seljeflot, Senter for klinisk hjerteforskning, Hjertemedisinsk avdeling

• Kl. 11:15-11:30 Eksperimentell hjertekirurgi: noen prosjekter | v/ Professor Jarle Vaage, Kirurgisk klinikk, UUS

V E L K O M M E N !

Publisert 7. mai 2009 16:11 - Sist endret 7. sep. 2009 14:54