Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 3. apr. 2012 11:56

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Mine studier.

Tekniske feilmeldinger angående Mine studier kan rettes til: portal-feil@usit.uio.no

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen hver dag.

Publisert 3. apr. 2012 11:53

VELKOMMEN TIL til 6. SEMESTER

NB! Omleggingen av sykehusstrukturen i Oslo Universitetssykehus innebærer flytting av enheter og relokalisering av pasienter.

OUS Aker vil fra høsten 2012 kun betjene en selektert pasientmasse, som blir for snever for behovene til medisinutdanningen i 5. og 6. semester. Derfor vil fakultetet fremover, i større grad, undervise på Ahus - i tillegg til OUS Ullevål og OUS Rikshospitalet.

Fakultetet gjør sitt ytterste for at prosessen med omlegging av undervisning skal bli så skånsom som mulig for alle studenter, men 2012 kan by på utfordringer som fakultetet ikke rår over. Situasjonen gjør at vi oppfordrer alle til å bidra med fleksibilitet og forståelse den kommende tiden, til den nye strukturen ved OUS har funnet sin form.

Det kan bli aktuelt med omlegginger på kort varsel, og vi oppfordrer alle studenter om å sjekke portalen daglig, for beskjeder og endringer.