Dette emnet er nedlagt

Alle beskjeder til aktive studenter …

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Mine studier.

Tekniske feilmeldinger angående Mine studier kan rettes til: portal-feil@usit.uio.no

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen hver dag.

Publisert 3. apr. 2012 11:56 - Sist endret 16. apr. 2013 13:23