Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 3. des. 2015 09:50

Ved frafall eller sykdom til muntlig eksamen 6. semester, 10.12.15-17.12.15 må Marianne Engelstad ved studieseksjonen varsles om dette så snart som mulig og senest kl 08.00 eksamensdagen.

Kontaktinformasjon til Marianne Engelstad:
Mail: marianne.engelstad@medisin.uio.no   
Tlf: 22845813/90534476
 

Dersom du kommer opp på Ahus og ikke har vært det tidligere kan du kontakte Vibeke Bjørklund for mer informasjon: http://www.med.uio.no/klinmed/personer/adm/vibekesb/index.html Hun kan også nås på mobil: 90056589

Lykke til på eksamen!

Publisert 30. nov. 2015 07:55

Hei

Høstsemesteret går mot slutten - og det er tid for at du som disponerer skap i:

- Lesesalsområdet, Laboratoriebygningen, OUS Ullevål,

- Garderobeskap i kjelleren Medisinsk blokk, og/eller

- Skap i 4. etg. i Medisinsk blokk (bygning 3)

Rydder ut: Senest i løpet av 15. januar 2016.

Etter den fristen vil låsene klippes, og evt. innhold fjernes.

ps.
Vi kommer tilbake med info om bokskap for vårsemesteret.
I mellomtiden skal det ryddes.

På forhånd takk
- og god ferie!

Publisert 27. nov. 2015 13:44

Hei

Samtlige journaler skal være ferdig rettet og godkjent, og du skal ha en bekreftelse på dette, senest 4.12.15.

Dette gjelder alle
 (inkl. de som pga undervisning leverer «blåboken» mandag)

Du kan enten

  • Få signatur av journalretter, bak i boken

Alternativt

  • Skriv ut e-post bekreftelse, og legg ved signaturboken når den innleveres: Ditt navn og journalretters navn skal tydelig fremgå i en slik bekreftelse.

Mvh
MEDSEM6

Publisert 20. nov. 2015 18:45

Hei!

Vi lærere i hud- og veneriske sykdommer vil gjerne lære av tilbakemeldinger fra studentene. Vi ønsker derfor at hver og en av dere setter karakterer på hver lærers undervisning ved forelesninger, klinikker og kliniske smågrupper.
 
Vi ber deg sette en karakter basert på en samlet vurdering av form, slik som fremføring, bruk av visuelle hjelpemidler, dialog med studentene, etc; relevans, dvs. om innholdet er passende for ditt læringsbehov; og læringsutbytte, dvs. hvilket utbytte du hadde av undervisningen.
 
Bruk karakterskalaen A-F, dere karakterene betyr dette:
A     &nb...

Publisert 10. nov. 2015 12:28

Hei

Innlevering av signaturbok (blåboken);
Søsterhjemmet, Ullevål, inngang 2A, 2. etg. (til høyre) - i ekspedisjonen

Åpningstid; 08:00-14:45 (lunsj 11:30-12)

NB! Viktig å;

  1. ha signert på siste side i boken
  2. signere (kvittere) v/ditt navn på mottakslisten - når boken leveres

PS
    gr. 8 & 9 leverer ila fredag 4.12.15 
    gr. 6, 12 & 14 leverer mandag 7.12.15 innen kl 10.

 

Lykke til på eksamen.

Publisert 5. nov. 2015 21:04

Hei,

Levy oppdaget nå at han er satt opp med forelesning samme dag som Avd. for farmakologi skal ha heldags forskningsseminar, hvor han bør være tilstede, som forskningsleder i avdelingen.

Vi forskyver forelesningen "Antiemetika. Kvalmebehandling" fra 19.11 til 27.11.15, kl. 11:45.

Begge forelesningene denne fredag 27.11.15, vil foregå i Grønt auditorium, Labbygget Ullevål (bygg 25)

Timeplanen er oppdatert.

Mvh
MEDSEM6

 

Publisert 22. okt. 2015 21:06

Hei dere i gruppene 4-10

Klinikken som ble avlyst 2.10.15, blir satt opp:

18.11.15 onsdag 08:30-10:15 PF4-10
(KLINIKK): Kreft som kronisk sykdom - mestring og etiske aspekter
US03 Aud 3.et medisinsk klinikk, Ullevål.

Mvh
Arnstein Finset

 

Publisert 13. okt. 2015 14:00
Publisert 7. okt. 2015 17:26

Karrieresenteret minner om Karrierekurs, 28.10.15, kl. 13:15, på Domus Medica, rom 1151 «Hvordan få relevant jobb og erfaring underveis i studiene». Les om kurset & Meld deg på her

Publisert 3. okt. 2015 11:06

Hei

Vi oppfordrer dere til å se på dagsorden for midtsemestermøtet, og benytte denne som utgangspunkt for en kort diskusjon i hver studentgruppe - uten veileder - før møtet mellom de tillitsvalgte og semesterutvalget, slik at diskusjonen i sistnevnte forum blir representativ.

Vær mest mulig konkrete på
- hva/hvem er bra,
- hva/hvem kan bli bedre
- evt. hvordan,
- etc.

Pbl-tillitsvalgt møter på Søsterhjemmet, bygg 2, Ullevål, inng 2A, 2. etg.

Mvh
MEDSEM6

Publisert 29. sep. 2015 20:47

Hei

Anne Ma Riise vil gjerne sette opp de to forelesningene som var timeplanfestet 28.09.15- og har lagt opp til onsdag 7. oktober fra morgenen (8.30-10.15) i Grønt auditorium, Labbygget, Ullevål:

"Infeksjon. Infeksiøse mage-tarmsykdommer (bakterielle, toksin etc)

"Infeksjon. Infeksiøse mage-tarmsykdommer (amøber, giardia a.protoz.)

Mvh
MEDSEM6

Publisert 22. sep. 2015 17:32

Hei

Truls Hauge og Bjørn Moum ønsker at deres kliniske smågrupper i klinisk kommunikasjon, starter på US06 Ekspedisjon Gastromed avd., 3.etg

Oppmøtested i timeplanen skal være oppdatert..

Mvh

MEDSEM6

 

Publisert 7. sep. 2015 19:10

Hei

Prof. Per Morten Sandset, Tore Julsrud Berg og Anne Ma Riise vil bytte dager for sine forelesninger
og MEDSEM6 timeplanen oppdatert:

  • Anne Ma Riise tar Infeksjonsforelesninger, mandag 28.09 kl. 12.00-13.45
  • Per Morten Sandset tar Hematologiforelesninger, onsdag 30.09 kl. 08.30-10.15 og
  • Tore Julsrud Berg tar Diabetesforelesninger, torsdag 01.10 kl. 09:30-11.15

 

Med vennlig hilsen
MEDSEM6

 

Publisert 16. aug. 2015 18:04

Hei

Informasjon med retningslinjer for å ta opp journal i akuttmottaket på hhv. Ahus, Diakonhjemmet, og Ullevål.

Sykehustillitsvalgt må sørge for opprettelse av google-kalender hvor man kan skrive seg opp på vakter, og tillitsvalgte har også ansvar for at innlogginginformasjon gjøres kjent for de som trenger det.

ps.
sørg for å velge kulltillitsvalgt, og tillitsvalgt på sykehusene, asap.

 

Lykke til!

 

Mvh
MEDSEM6

Publisert 11. aug. 2015 09:23

Hei

Når det står oppmøte for smågruppeundervisning på «Ekspedisjon hudavd RH», møt opp på ekspedisjonen Hudpol i 1. etasje (rett ved flygelet) - ikke på ekspedisjonen ved sengeposten.

Takk
- og velkommen.

 

Publisert 30. juli 2015 20:32

Hei

Nyttig informasjon om 6. semester på Semesterside for MEDSEM6 - Høst 2015

Fint om valg av kulltillitsvalgt, og sykehustillitsvalgte, gjøres ved semesterstart
- og meldes tilbake til 6-semesterkoordinator 6-semesterkoordinator@medisin.uio.no

Vel møtt!