Dette emnet er nedlagt

Informasjon om frafall/sykdom ved muntlig eksamen, 6. semester, 10.12.15-17.12.15

Ved frafall eller sykdom til muntlig eksamen 6. semester, 10.12.15-17.12.15 må Marianne Engelstad ved studieseksjonen varsles om dette så snart som mulig og senest kl 08.00 eksamensdagen.

Kontaktinformasjon til Marianne Engelstad:
Mail: marianne.engelstad@medisin.uio.no   
Tlf: 22845813/90534476
 

Dersom du kommer opp på Ahus og ikke har vært det tidligere kan du kontakte Vibeke Bjørklund for mer informasjon: http://www.med.uio.no/klinmed/personer/adm/vibekesb/index.html Hun kan også nås på mobil: 90056589

Lykke til på eksamen!

Publisert 3. des. 2015 09:50