Dette emnet er nedlagt

Sensuren for 6. semester OSCE avholdt 2.12.15, er nå tilgjengelig i Studentweb.

Sensuren for 6. semester OSCE avholdt 2.12.15, er nå tilgjengelig i Studentweb.

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du få oppgitt denne på studentinfosenteret på Domus Medica i deres åpningstid. Du vil kunne få oppgitt en poengsum i hud- og veneriske sykdommer og en i blodtypeserologi. Du må legitimere deg for å få oppgitt din poengsum, så husk legitimasjon!

Du kan få samme informasjon ved å sende en e-post fra din student e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no. I e-posten må du oppgi hvilken eksamen og hvilket semester det gjelder.

Poengene vil være tilgjengelige på studentinfosenteret fra fredag 11.12.15 til mandag 4.01.16.

Det vil bli sendt ut en e-post til student e-postadressen til de som fikk «ikke bestått» i løpet av neste uke. Kontinuasjonseksamen i hud- og veneriske sykdommer og i blodtypeserologi vil bli avholde i uke 8 eller 9. Kandidatene som skal opp til kontinuasjonseksamen eller utsatt prøve vil få beskjed om nøyaktig dato i sitt oppmeldingsbrev til eksamen.

Er det spørsmål om sensuren eller andre faglige spørsmål kan disse rettes til:

Hud- og veneriske sykdommer: Petter Gjersvik, e-post: petter.gjersvik@medisin.uio.no

Blodtypeserologi: Geir Hetland, e-post: geir.hetland@medisin.uio.no

Oppgi ditt kandidatnummer i eposthenvendelsen.

Ved andre henvendelser kontakt:

Marianne Engelstad ved studieadministrasjonen på medisin:

Tlf. 22845813, e-post: marianne.engelstad@medisin.uio.no

 

Kommentarer fra eksamenskommisjonen i hud- og veneriske sykdommer:

Sensur ved stasjonseksamen i hud- og veneriske sykdommer høsten 2015

Eksamenskommisjonen holdt sitt sensurmøte i dag 9.12. 2015.

93 kandidater møtte til stasjonseksamen. Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at den praktiske gjennomføringen av eksamen ikke var tilfredsstillende.

Eksamenskommisjonen reduserte kravet til 100 %-skår noe (og dermed hva som tilsvarer 65%-skår) for alle enkeltstasjoner, unntatt én.

Median totalskår var 78% med spredning fra 47% til 98%.

10 kandidater hadde under 65% i totalskår. I tillegg hadde noen kandidater under 65% i snittskår på de to OSCE-stasjonene, men over 65% i totalskår. Alle disse besvarelsene ble gjennomgått på ny. Etter individuelle vurderinger kom kommisjonen til at enkelte kandidater som hadde små avvik fra beståttkravet, likevel skulle få karakteren Bestått. Det ble bl.a. lagt vekt på en svakhet ved oppgaven på stasjon #2 (følgefeil).

Eksamenskommisjonen har anledning til å innføre minstekrav til enkeltstasjoner. Én kandidat hadde svært lav skår på stasjon 6 (i veneriske sykdommer) og fikk derfor karakteren Ikke bestått.

                Sensuren ble derfor slik:

 

                *             84 kandidater fikk karakteren Bestått

                *             Ni kandidater fikk karakteren Ikke bestått. Sju av disse hadde snittskår <65% på de to muntlige OSCE-stasjonene og kan dermed ikke påklage karakteren.

 

Oslo 9.12. 2015

Petter Gjersvik

Undervisningsleder i hud- og veneriske sykdommer

 

Publisert 10. des. 2015 12:51