Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Universitetsadministrasjonen for Aker, Ullevål og Institutt for Psykiatri

Besøksadresse: 
Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166, Ullevål universitetssykehus

Ekspedisjonstid: 
0800-1545/1500

Postadresse: 
Postboks 1130
0318 Blindern

Telefon: 22 84 46 50
Faks: 22 84 46 51
E-post: 
Web: http://www.med.uio.no/ulleval/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Administrative kontaktpersoner   
Kristin Grude  (kontaktinformasjon)   Semesterkoordinator 6. semester. Administrerer timeplan, PBL og semesterbok
Brit Bjune  (kontaktinformasjon) Daglig: 0900-1130 og 1300-1500  Eksamen, permisjoner, kullister
Vibeke Bjørklund  (kontaktinformasjon)   Administrasjon Ahus
Berit Lund Opheim  (kontaktinformasjon)   Administrasjon Ahus
Signe Nøsterud  (kontaktinformasjon)   Administrasjon indermedisin Aker, kontaktperson klinisk kommunikasjon klinisk smågruppe
Gerd I. Odiin  (kontaktinformasjon) 22 89 47 56  Administrajon kirurgi Aker, kontaktperson journalskriving
Marit Knudsen  (kontaktinformasjon)   Administrasjon indremedisin Ullevål
Aase W. Kristoffersen  (kontaktinformasjon) 22 11 95 41  Administrasjon kirurgi Ullevål, kontaktperson journalskriving
Faglige kontaktpersoner   
Oddvar Næss  (kontaktinformasjon)   Semesterleder og faglig kontaktperson i patologi
Jørund Straand  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i allmennmedisin
Tor Halvor Aksel Holm  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i ernæringslære
Jan Bjørn Osnes  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i farmakologi og toksikologi
Ole Fyrand  (kontaktinformasjon)   Semesterutvalgsmedlem og faglig kontaktperson i hudsykdommer Rikshospitalet
Jens Roar Bjerke  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i hudsykdommer Ullevål
Harald Moi  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson hudsykdommer (venereologi)
Bjarne Bogen  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i immunologi
Magne Osnes  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson indremedisin (gastro) Ullevål
Viggo Jønsson  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i indremedisin (hematologi) Aker
Finn Wisløff  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i indremedisin (hematologi) Ullevål
Johan Bruun  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i indremedisin (infeksjon)
Trond Buanes  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i kirurgi Ullevål
Peter Kierulf  (kontaktinformasjon)   Faflig kontaktperson i KBF (klinisk biokjemi og fysiologi)
Tore Gude  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i medisinske atferdsfag
Halvor Rollag  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i mikrobiologi
Finn Torleiv Kolmannskog  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson radiologi Aker
Arnulf Skjennald  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i radiologi Ullevål
Kontaktpersoner klinisk smågruppeundervising   
Marius Trøseid    Kontaktperson journalskriving indremedisin Ahus
Eirik Øvensen    Kontaktperson journalskriving kirurgi Ahus
Ivar Følling  (kontaktinformasjon) 67 92 86 71, ivar.folling@ahus.no  Kontaktperson klinisk kommunikasjon klinisk smågruppe Ahus
John Willy Haukeland  (kontaktinformasjon)   Kontaktperson jornalskriving og klinisk smågruppe indremedisin Aker
Ragnar S. Faye  (kontaktinformasjon)   Kontaktperson hudsykdommer klinisk smågruppe RH
Anne Olaug Olsen  (kontaktinformasjon)   Kontaktperson hudsykdommer klinisk smågruppe Ullevål
Thomas de Lange  (kontaktinformasjon)   Kontaktperson journalskriving og klinisk smågruppe indremedisnin Ullevål
Anette Hylen Ranhoff  (kontaktinformasjon) Tlf, 22 11 73 50 / 1 75 62, anettehylen.ranhoff@uus.no  Kontaktperson klinisk kommunikasjon klinisk smågruppe Ullevål
Publisert 1. aug. 2007 16:36 - Sist endret 1. aug. 2007 16:45