Dette emnet er nedlagt

PBL-veiledere MEDSEM6 våren 2006

Gruppe

Sted

Veileder

1

Møterom 231, 2. etasje, Frederik Holst hus , Ullevål universitetssykehus

Arne Høstmark

2

Seminarrom 1, Universitetets undervisningssenter, Laboratoriebygningen, Ullevål universitetssykehus

Stig Jeansson

3

Auditoriet, 6. etasje, Midtblokka, Klinisk kjemisk avdeling, Ullevål universitetssykehus

Peter Kierulf

4

PBL-rom 1, Universitetets undervisningssenter, Laboratoriebygningen, Ullevål universitetssykehus

Hans Erik Heier

5

Røntgenauditoriet, 2. etasje, Ullevål universitetssykehus

Per Skaane

6

Seminarrom 2, Universitetets undervisningssenter, Laboratoriebygningen, Ullevål universitetssykehus

Oddvar Næss

7

PBL-rom 2, Universitetets undervisningssenter, Laboratoriebygningen, Ullevål universitetssykehus

Kjetil Klaveness Melby

8

Hormonlaboratoriet, Biblioteket (rom 115 - de tidligere butikklokalene), Aker universitetssykehus . Første gang: møt i ekspedisjonen, Hormonlaboratoriet

Egil Haug

9

Medisinsk avdeling, Aker universitetssykehus NB 31.1., 3.2. og 5.5. Møterom 271, 2. etasje, Frederik Holst hus , Ullevål universitetssykehus

Jan Arvid Falch

10

Første gang: møt i ekspedisjonen, Medisinsk avdeling, Aker universitetssykehus

Thomas Bøhmer

11

Forskningssenteret, bygning 80, Aker universitetssykehus

Kåre Birkeland / Kristin Tasken

12

Demonstrasjonsrom, Patologen, underetasjen, Aker universitetssykehus

Aud Svindland

13

Grupperom 2, Akershus universitetssykehus NB 31.1., 3.2. og 5.5. Møterom 171, 1. etasje, Frederik Holst hus , Ullevål universitetssykehus

Ida Bukholm

14

Grupperom 1, Akershus universitetssykehus

NB 31.1., 3.2. og 5.5. Aud Hudavdelingen, Ullevål universitetssykehus

Ola Reiertsen / Gunn Iren Meling

Oversikt over oppgaver - Anbefalt litteratur på web | Informasjon om Ahus - kart | Informasjon om Aker - kart | Informasjon om Ullevål - kart

Publisert 1. aug. 2007 16:36 - Sist endret 1. aug. 2007 16:45