Dette emnet er nedlagt

Klinikker

På Rikshospitalet er en del av klinikkene i hudsykdommer omgjort til studentledede kliniske forelesninger. Dette gjelder: Atopisk dermatitt, Psoriasis, Parasittoser og bakterielle sykdommer, Autoimmunitet, Kontaktdermatitt, Urtikaria, Akne, QUIZ, Rosacea etc, Bulløse hudsykdommer og pigmentforandringer, Hår og negler.

Journalopptak Studentene er selv ansvarlige for å organisere journalopptak til de klinikkene der dette er påkrevd. På klinikken presenteres og diskuteres sykehistorie og funn, differensialdiagnostiske muligheter, videre undersøkelse og behandling. Tips for hvordan organisere journalopptak.

Ahus Klinikkpasientens navn slås opp på de respektive avdelingers ekspedisjon senest kl. 1200 dagen i forveien.

Aker Navn på pasient står oppført i studentboken i studenthyllen innen kl. 1300 dagen før klinikken.

Rikshospitalet Det tas ikke opp journal (andre forberedelser kreves, informasjon om dette på forelesning)

Ullevål Pasientens navn og post-tilhørighet blir satt opp på oppslagstavlen i auditoriet dagen i forveien innen kl. 1200, bortsett fra i kirurgi der navn på pasient står oppført i studentboken som ligger i studenthyllen (eksp. Kirurgisk klinikk) innen kl. 1200 dagen i forveien.

Det skal ikke tas opp journal til klinikkene i atferdsfag eller audiovisuell klinikk.

Oversikt over klinikker

Hudsykdommer

Hver klinikk varer i to timer. Kullet deles i to. Gruppe 1-7, 13 har undervisning på RH, gruppe 8-12, 14 har undervisning på UUS.

 • Innledning
 • Akne
 • Atopisk dermatitt
 • Autoimmunitet
 • Bulløse hudsykdommer og pigmentforandringer
 • Hår og negler
 • Kontaktdermatitt
 • Parasittioser og bakterielle infeksjoner
 • Psoriasis
 • Quiz / kløe
 • Rosacea, perioral dermatitt, lichen ruber, pityriasis rosea
 • Urticaria
 • Venereologi I
 • Venereologi II
 • Viroser
 • Repetisjon

Indremedisin

Hver klinikk varer i to timer. Det vil være forskjellige inndelinger av kullet pga pasientgrunnlaget.

 • Alkoholskade
 • Diabetes del 1
 • Diabetes del 2
 • Dyspepsi (integrert med kirurgi)
 • Gastrointestinal blødning (integrert med kirurgi)
 • Hematologi del 1
 • Hematologi del 2
 • Infeksjonsdiagnostikk og behandling i allmennpraksis (Integrert med medisinsk mikrobiologi)
 • Kronisk leversykdom (integrert med klinisk biokjemi og fysiologi)
 • Malabsorpsjon (integrert med immunologi)
 • Tyreoidea I
 • Tyreoidea II
 • Ulcers colitt/Mrb.Crohn (integrert med kirurgi)

Kirurgi

Hver klinikk varer i to timer bortsett fra Audivisuell klinikk som varer i 1 time. Kullet deles i tre. Gruppe 1-7 har undervisning på UUS, gruppe 8-12 på Aker og gruppe 13-14 på Ahus med unntak av de audiovisuelle klinikkene som kjøres samlet på UUS.

 • Akutt abdomen
 • Appendicitt / peritonitt
 • Audiovisuell klinikk (1 time)
 • Audiovisuell klinikk Cancer mamma
 • Differensiert gastrointestinal canser (integrert med indremedisin)
 • Ileus
 • Okklusjonsikterus (integrert med indremedisin)

Medisinske atferdsfag

Hver klinikk varer i to timer. Kullet deles i tre. Gruppe 1-3, 13, 14 og 4-7 på UUS, gruppe 8-12 på Aker.

 • Klinisk kommunikasjon - kreftpasient
 • Lege-pasientforholdet
 

Publisert 1. aug. 2007 16:36 - Sist endret 1. aug. 2007 16:46