Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 12. des. 2009 17:42

Velkommen til 6.semester!

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Studentportalen

Tekniske feilmeldinger angående Studentportalen kan rettes til portal-feil@usit.uio.no

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen minst to ganger i uken.

Publisert 12. des. 2009 17:37

Semesterstart vårsemester 2010, mandag 25. januar, kl.08:30