Dette emnet er nedlagt

Program forskningspresentasjoner

I tillegg til ordinær undervisning i 5. og 6. semester arrangeres det en forskningspresentasjonsdag ved Oslo universitetssykehus Ullevål, der lærere er invitert til å presentere i sitt forskningsfelt og sin forskning. En/flere studenter vil bli tilbudt prosjektoppgave i temaet.

Andre interesserte er også hjertelig velkomne!

Tid og sted:

Onsdag 17.2.10 i Store Auditorium, OUS Ullevål

PROGRAM (utskriftsvennlig)

• Kl. 08:30-08:45 Hvorfor skal studenter forske? v/Professor Jarle Vaage, leder av semesterutvalget 5. semester

• Kl. 08:45-09:00 Forsknings og prosjekttemaer i medisinsk etikk v/Per Nortvedt, Professor, leder Sesjon for Medisinsk Etikk

• Kl. 09:00-09:45 Fysiologi. Dyreeksperimentelle modeller på human sykdom v/Guro Ellen Valen, Professor, Avdeling for fysiologi

• Kl. 09:45-10:00 P A U S E

• Kl. 10:00-10:15 Presentasjon av Forskerlinjen v/Lise Sofie H. Nissen-Meyer, Daglig leder Forskerlinjen, Universitetet i Oslo (UiO)

• Kl. 10:15-10:30 Studentoppgaver og personvern v/Helge Grimnes Personvernrådgiver, Oslo universitetssykehus (OUS)

• Kl. 10:30-10:45 Aspekter ved innsamling av humant biologisk materiale til bruk i forskning v/Nina Bertheussen, Biobankavdelingen OUS Ullevål

• Kl. 10:45-11:00 P A U S E

• Kl. 11:00-11:15 STORK-Groruddalen - en prospektiv helseundersøkelse av gravide og deres barn i en multietnisk befolkning v/Line Sletner, pediater og stipendiat, Hormonlaboratoriet, OUS Aker

• Kl. 11:15-11:30 Forskning i hematologi v/Per Morten Sandset, Professor, Avdelingsoverlege, Hematologisk avdeling, OUS Ullevål

• Kl. 11:30-11:45 Eksperimentell hjertekirurgi: noen prosjekter v/ Professor Jarle Vaage, Professor, Kirurgisk klinikk, OUS Ullevål

• Kl. 14:00 Forskerlinjen, Rekrutteringsseminar i Nye auditorium 13, Domus Medica

 

V E L K O M M E N !

Publisert 27. okt. 2009 10:47 - Sist endret 15. feb. 2010 18:26