Dette emnet er nedlagt

Forelesninger

Forelesningene vil som regel bli holdt i Rødt auditorium i Laboratoriebygningen, Ullevål universitetssykehus.

Oversikt over forelesninger

Allmennmedisin

 • Akutte magesmerter i allmennpraksis (1 time)
 • Noe galt med stoffskifte? (1 time)
 • Tørst og slapp (1 time)

Ernæringslære

 • Karsinogenese og ernæring: Molekylære mekanismer (1 time)
 • Kosthold ved diabetes (1 time)
 • Kosthold ved kreft (1 time)
 • Vurdering av ernæringstilstand (1 time)

Farmakologi og toksikologi

 • Antiemetika. Kvalmebehandling (1 time)
 • Insulin og perorale antidiabetika (1 time)
 • Påvirkning av GI-motorikk. Midler mot diare. Midler mot magesmerter (1 time)
 • Tyroksin og antityreoide midler (1 time)
 • Ulcusmidler (1 time)
 • Virkningsprinsipper for cytostatika I (1 time)
 • Virkningsprinsipper for cytostatika II (1 time)

Fysiologi og nevrofysiologi

 • Hudens sanseapparat (1 time)

Hudsykdommer

 • Introduksjon til hudsykdommer (1 time)
 • Anatomi/fysiologi (1 time)
 • Benigne tumorer (1 time)
 • Dermatomykoser (1 time)
 • Eflorescenser (1 time)
 • Eksemer (1 time)
 • Genital anatomi i praksis (integrert med anatomi) (1 time)
 • Hud og kommunikasjon (1 time)
 • Hud og UV-bestråling (1 time)
 • Klinisk dermato-immunologi (1 time)
 • Legemiddelreaksjoner (1 time)
 • Maligne tumorer (1 time)
 • Pyodermier (1 time)
 • Sår og sårbehandling (1 time)
 • Terapi (1 time)
 • Venereologi I (1 time)
 • Venereologi II (1 time)

Immunologi

 • Autoimmune sykdommer (generelle mekanismer)(1 time)
 • Autoimmune sykdommer i endokrine organer (1 time)
 • Hemoterapi (1 time)
 • Immundermatologi (1 time)
 • Immunologisk leversykdom (1 time)
 • Infeksjonsimmunologi (2 timer)
 • Lymfoproliferative tilstander og kreftimmunologi (1 time)
 • Tarmens immunologi (1 time)
 • Transplantasjonsimmunologi (2 timer)

Indremedisin

 • Alkohol og leverskade (1 time)
 • Colonunderskelser (integrert med radiologi) (1 tim)
 • Diabetessykdommen. Oversikt / etiologi/ senkomplikasjoner (2 timer)
 • Funksjonelle mageplager (1 time)
 • Hematologi: Akutte leukemier (1 time)
 • Hematologi: Anemi. (integrert med klinisk biokjemi og fysiologi) (2 timer)
 • Hematologi: Antikoagulasjonsbehandling (1 time)
 • Hematologi: Blødningstendens (1 time)
 • Hematologi: Hemostase (1 time)
 • Hematologi: Hyperglammaglob. myelomatose (1 time)
 • Hematologi: Kroniske leukemier (1 time)
 • Hematologi: Preleukemier (1 time)
 • Hematologi: Vens tromboembolisme (1 time)
 • Hypo- og hyperglykemi (1 time)
 • Ikke kirurgisk kreftbehandling (1 time)
 • Infeksjon: Introduksjon. Oversikt over mikroorganismer og mikro (integrert med medisinsk mikrobiologi) (1 time)
 • Infeksjon: Behandling med antivirale midler (integrert med medisin mikrobiologi) (2 timer)
 • Infeksjon: Epidemiske barnesykdommer (1 time)
 • Infeksjon: Generelt om infeksjonssykdommer og infeksjonsdiagnostikk, (integrert med medisin mikrobiologi) (1 time)
 • Infeksjon: HIV-infeksjon, diagnostikk, epidemiologi og klinikk (1 time)
 • Infeksjon: HIV-infeksjon, diagnostikk og behandling (1 time)
 • Infeksjon: Infeksiøs hepatitt (integrert med medisin mikrobiologi) (2 timer)
 • Infeksjon: Infeksiøse mage-tarmsykdommer (amber, giardia a.protoz.) (1 time)
 • Infeksjon: Infeksiøse mage-tarmsykdommer (bakterielle, toksin etc) (1 time)
 • Infeksjon: Infeksjon hos pasienter med nedsatt infeksjonsresistens (1 time)
 • Infeksjon: Malaria. 1 time)
 • Infeksjon: Meningitt og encefalitt (1 time)
 • Infeksjon: Prinsipper for valg av antibiotika (1 time)
 • Infeksjon: Tuberkulose (1 time)
 • Infeksjon: Viktige importmedisinske problemer (2 timer)
 • Kronisk Hepatitt B og C (1 time)
 • Maligne lymfomer (integrert med patologi) (2 timer)
 • Medikam., leverskade (1 time)
 • Metabolsk syndrom (1 time)
 • Radiologiske og endoskopiske metoder (integrert med radiologi) (1 time)

Kirurgi

 • Akutt abdomen (1 time)
 • Den traumatiserte pasient (1 time)
 • Eksamenskasuistikker (1 time)
 • Galle og pankreassykdom (1 time)
 • Hernier (1 time)
 • Kirurgisk behandling av endokrinologisk sykdommer (1 time)
 • Presentasjon av oppgaveteknikk. Nye prosjekter innen digitale læremidler (1 time)

Klinisk biokjemi og fysiologi

 • Kalsium og paratyreoidea (1 time)
 • Proteiner og enzymer ved leversykdom (1 time)

Medisinsk mikrobiologi

 • Bakteriell resistens (1 time)
 • Hudinfeksjoner, etiologi og patogenese (1 time)
 • Mikrobiologi og soppinfeksjoner (1 time)
 • Mikrobiologi ved CNS-infeksjoner, etiologi, patogenese, diagnostikk (1 time)
 • Mikrobiologi ved tarminfeksjoner (1 time)
 • Ulcussykdom, Helicobacter pylori, patogenese (1 time)
 • Venera, mikroorganism, patogenese, lab, diagnostikk (1 time)
 • Virus i benmargceller (1 time)
 • Virus og kreft (1 time)

Medisinske atferdsfag

 • Prinsipper for atferdsendring (1 time)

Patologi

 • Diagnostikk og behandling (integrert med klinisk biokjemi og fysiologi) (1 time)
 • Galle / pankreas (1 time)
 • Hudpatologi (2 timer)
 • Kronisk leversykdom/cirrhose (2 timer)
 • Kul i brystet - hva nå? (2 timer)
 • Svulster i G. I tractus (1 time)
 • Tynn- og tykktarmsykdommer (1 time)
 • Øvre GI tractus (1 time)

Radiologi

 • Endoskopiske og radiologiske metoder ved pankreassykdom (2 timer)
 • Radiologi ved akutt abdomen (2 timer)

Publisert 27. okt. 2009 10:48