Dette emnet er nedlagt

Journalskriving

Journalskriving er obligatorisk | Oversikt over journalskriving i studiet

Instrukser i akuttmottak | Regler for journalskriving | Tilgang elektronisk journalsystem | Journalskjema

Samtlige journaler må være levert til retting før semesteruke 18. Alle journaler må være godkjent før eksamen.

Du kan begynne journalskriving med en gang semesteret starter.

Akademika fåes kjøpt kompendium med tips om hvordan du kan skrive best mulig journaler.

Studentene vil også få adgang til å delta i det daglige arbeidet på sengepostene. Tidspunkt avtales lokalt. Akerstudentene får tildelt fadder blandt assistentlegene, og tar direkte kontakt med disse.

Indremedisin

Det skal skrives seks indremedisinske journaler i akuttmottak. Dersom du tar opp journal på pasient til klinikkundervisningen, kan du få fritak for en journal dersom de fem andre er godkjent. Klinikkjournalen leveres til retting til den som retter de øvrige journalene dine.

Rettere vårsemester 2010:

Kirurgi

Det skal skrives seks kirurgiske (fortrinnsvis gastrokirurgiske) journaler i akuttmottak.

Rettere vårsemester 2010:

Publisert 27. okt. 2009 10:48 - Sist endret 28. feb. 2010 11:43