Dette emnet er nedlagt

Kursvirksomhet og demonstrasjoner

Det vil bli avholdt en rekke kurs innen de forskjellige fagområdene:

  • uke 4, 7, 8 Hematologikurs*
  • uke 6, 7, 8, 9 Malariakurs
  • uke 10 Patologi -makro/mikrokurs Pankeras / lever
  • uke 13 Patologi -makro/mikrokurs Øsofagi /ventrikkel
  • uke 16 Patologi -makro/mikrokurs Tarm I
  • uke 18 Patologi -makro/mikrokurs Tarm II

I patologiundervisningen er det esker med histologiske preparater og det forutsettes at snittene blir studert.

Stoff fra kursene kan inngå som ledd i eksamen.

Studentene har tilbud om å være tilstede ved demonstrasjon av organer fra obduksjoner hver dag kl. 1130-1200 ved Patologisk anatomisk avdeling, UUS.

Studenter som ønsker det har også tilbud om å bistå ved sykehusobduksjoner. Ta evt. da kontakt med underviserne i patologi.

Ved Akershus universitetssykehus kan studentene delta på patologisk/klinisk demonstrasjon mandag til fredag klokken 1115 på Patologisk anatomisk avdeling, Nye Nord kjeller.

Publisert 27. okt. 2009 10:48