Dette emnet er nedlagt

Kliniske smågrupper

Hvordan organisere undervisningen | Informasjon til underviserne (krever brukernavn og passord)

 • Undervisningen er obligatorisk.
 • Du må følge undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele semesteret, ikke bytte/alternere.
 • Det kreves at du stiller i hvitt. Her er en oversikt over hvor du finner frakker og annen bekledning: Aker | Akershus | Ullevål

Hver student skal ha følgende kliniske gruppeundervisning:

 • Indremedisin gastro/hemato/endokrinologi 6 x 2 timer (1 fravær aksepteres)
 • Indremedisin gastroentereologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres)
 • Indremedisin hematologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres)
 • Indremedisin infeksjonsmedisin* 7 x 2 timer (1 fravær aksepteres)
 • Klinisk kommunikasjon 4 x 2 timer (1 fravær aksepteres)
 • Kirurgi gastro 4 x 2 timer (1 fravær aksepteres)
 • Radiologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres)
 • Venereologi 1 x 3 timer (intet fravær aksepteres)
 • Hudsykdommer 6 x 3 timer (1 fravær aksepteres) Hudoppgaver Veibeskrivelse Villa Derma

*Det gjøres oppmerksom på at timene i infeksjonsmedisin begynner som opplyst i planen, men at undervisningstiden kan variere fra 70 minutter til 1 ½ time. NB! Oppmøte på Ullevål er overgangen mellom post 111 og post 112 med unntak av siste gang hvor man møter i auditoriet på infeksjonsmedisin.

Oversikt over hvor man kan få utført en del praktiske prosedyrer: Aker | Ullevål

Hva kjennetegner møter mellom pasienter og studenter ved et sykehus

Kliniske stipendiaters hjemmeside

Publisert 27. okt. 2009 10:48 - Sist endret 3. mai 2010 11:50