Dette emnet er nedlagt

Beskjeder Alle beskjeder til aktive …

Beskjeder

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Mine studier.

Tekniske feilmeldinger angående Mine studier kan rettes til portal-feil@usit.uio.no

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen hver dag.

Publisert 13. okt. 2011 12:53 - Sist endret 14. mai 2012 16:31