Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for klinisk medisin (Klinmed)

Besøksadresse: 
Søsterhjemmet, Kirkeveien 166, Ullevål universitetssykehus

Ekspedisjonstid: 
07:00-08:30 & 10:00-12:00 (& evt. e/avtale)

Postadresse: 
Postboks 1171
0318 Blindern

Telefon: 22 84 46 50
Faks: 22 84 46 51
Web: http://www.med.uio.no/klinmed/studier

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Venke Jenssen  (kontaktinformasjon)   Semesterkoordinator 6. semester. Administrerer timeplan, PBL og semesterbok
Reidar Meyer  (kontaktinformasjon) 1200-1400  Eksamen, permisjoner, kullister
Vibeke Bjørklund  (kontaktinformasjon)   Administrasjon Ahus
Berit Lund Opheim  (kontaktinformasjon)   Administrasjon Ahus
Signe Nøsterud  (kontaktinformasjon)   Administrasjon indermedisin Aker, kontaktperson klinisk kommunikasjon klinisk smågruppe
Gerd I. Odiin  (kontaktinformasjon) 22 89 47 56  Administrajon kirurgi Aker, kontaktperson journalskriving
Marit Knudsen  (kontaktinformasjon)   Administrasjon indremedisin Ullevål
Aase W. Kristoffersen  (kontaktinformasjon) 22 11 95 41  Administrasjon kirurgi Ullevål, kontaktperson journalskriving
FAGLIGE KONTAKTPERSONER   
Harald Moi  (kontaktinformasjon)   Semesterleder og faglig kontaktperson i venereologi
Jørund Straand  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i allmennmedisin
Tor Halvor Aksel Holm  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i ernæringslære
Dagny Sandnes  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i farmakologi og toksikologi
Petter Gjersvik  (kontaktinformasjon)   Semesterutvalgsmedlem og faglig kontaktperson i hudsykdommer Rikshospitalet
Bjarne Bogen  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i immunologi
Trond Buanes  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson indremedisin (gastro) Ullevål
Viggo Jønsson  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i indremedisin (hematologi) Aker
Per Morten Sandset  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i indremedisin (hematologi) Ullevål
Dag Kvale  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i indremedisin (infeksjon)
Trond Buanes  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i kirurgi Ullevål
Jens Petter Berg  (kontaktinformasjon)   Faflig kontaktperson i KBF (klinisk biokjemi og fysiologi)
Tore Gude  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i medisinske atferdsfag
Halvor Rollag  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i mikrobiologi
Petter Gjersvik  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson hudsykdommer (venereologi)
Ny    Faglig kontaktperson radiologi Aker
Nils-Einar Kløw  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i radiologi Ullevål
Kontaktpersoner klinisk smågruppeundervising   
Caroline Ursin Skagemo  (kontaktinformasjon)   Kontaktperson journalskriving indremedisin Ahus
Gunnar Einvik  (kontaktinformasjon) gunnar.einvik@medisin.uio.no  Kontaktperson journalskriving kirurgi Ahus
Zoran Radunovic  zoran.radunovic@akersykehus.no  Kontaktperson jornalskriving og klinisk smågruppe indremedisin Aker
Daniel de la Rosa-Carrillo  (kontaktinformasjon)   Kontaktperson hudsykdommer klinisk smågruppe
Jon Anders Halvorsen  (kontaktinformasjon)   Kontaktperson hudsykdommer klinisk smågruppe
Margit Brottveit    Kontaktperson journalskriving og klinisk smågruppe indremedisnin Ullevål
Astrid Bergrem  (kontaktinformasjon)   Kontaktperson journalskriving og klinisk smågruppe indremedisnin Ullevål
Knut Gjesdal  (kontaktinformasjon)   Kontaktperson klinisk kommunikasjon klinisk smågruppe Ullevål
Publisert 4. okt. 2011 15:50 - Sist endret 4. okt. 2011 15:50