Dette emnet er nedlagt

Sensuren for 6. semester OSCE avholdt 20.05.15, er nå tilgjengelig i Studentweb.

Sensuren for 6. semester OSCE avholdt 20.05.15, er nå tilgjengelig i Studentweb.

 

Det var til sammen 100 kandidater som gikk opp til eksamen. Av disse fikk 89 kandidater karakteren Bestått og 11 kandidater karakteren Ikke bestått.

 

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du få oppgitt denne på studentinfosenteret på Domus Medica i deres åpningstid. Du vil kunne få oppgitt en poengsum i hud- og veneriske sykdommer og en i blodtypeserologi. Du må legitimere deg for å få oppgitt din poengsum, så husk legitimasjon!

 

Du kan få samme informasjon ved å sende en e-post fra din student e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no. I e-posten må du oppgi hvilken eksamen og hvilket semester det gjelder.

 

Poengene vil være tilgjengelige på studentinfosenteret fra 4. juni til 24. juni. Infosenteret sin skranke er stengt torsdag 4. juni, men e-post vil bli besvart.

 

Det vil bli sendt ut en e-post til student e-postadressen til de som fikk «ikke bestått» i løpet av uken.

 

Er det spørsmål om sensuren eller andre faglige spørsmål kan disse rettes til:

Hud- og veneriske sykdommer: Petter Gjersvik, e-post: petter.gjersvik@medisin.uio.no

 

Blodtypeserologi: Geir Hetland, e-post: geir.hetland@medisin.uio.no

 

Oppgi ditt kandidatnummer i eposthenvendelsen.

 

Ved andre henvendelser kontakt:

Marianne Engelstad ved studieadministrasjonen på medisin:

Tlf. 22845813, e-post: marianne.engelstad@medisin.uio.no

 

 

Kommentarer fra eksamenskommisjonen i hud- og veneriske sykdommer:

Sensur ved stasjonseksamen i hud- og veneriske sykdommer våren 2015:

Eksamenskommisjonen holdt sitt sensurmøte 3.6. 2015.

 

100 kandidater møtte til stasjonseksamen 20.5.2015. Stasjon 7 (med sant/usant-utsagn i venerologi) viste seg å fungere dårlig og ble tatt ut av sensurgrunnlaget. Kravet om minst 65% i snittskår på de fem skriftlige stasjonene ble frafalt.

 

Åtte kandidater hadde under 65% i total snittskår. I tillegg hadde 10 kandidater under 65% i snittskår på de to OSCE-stasjonene. Deres besvarelser ble gjennomgått på ny. Etter individuelle vurderinger kom kommisjonen til at sju kandidater som hadde små avvik fra beståttkravet, likevel skulle få karakteren Bestått.

 

                 Sensuren ble derfor slik:

                *             89 kandidater fikk karakteren Bestått

                *             Åtte kandidater fikk karakteren Ikke bestått pga. total snittskår under 65%, hvorav seks også hadde snittskår <65% på de to OSCE-stasjonene

                *             Tre kandidater fikk karakteren Ikke bestått pga. <65% i snittskår på de to OSCE-stasjonene og til tross for total snittskår på >65%

       

                Oslo 3. juni 2015

 

                Petter Gjersvik

 

                Undervisningsleder i hud- og veneriske sykdommer

 

Publisert 3. juni 2015 13:38