Dette emnet er nedlagt

MEDSEM7A – Medisin grunnutdanning, 7. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Nevrobiologi, anatomi, farmakologi, patologi, genetikk, allmennmedisin, nevrologi.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Oppbygging, funksjon og sykdom i relasjon til øre-nese-hals regionen, øyet og nervesystemet.

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Lukket profesjonsstudium.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium.

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen i slutten av semesteret, 5 timer. Karakter: bestått/ikke bestått. Muntlig eksamen i uken etter skriftlig eksamen. Karakter: bestått/ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo