MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet 18.10.- 22.10.2010

Kursleder:

Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag

Forelesere:

Jarle Breivik, Forskerutdanningsleder og 1.aman., Institutt for medisinske basalfag
Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Seksjonssjef, Seksjon for forskerutdanning
Peter Kierulf, Forskningsombud
Lene Berge Holm, phd-kandidat ved Ahus
Magne Nylenna, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
Bjørn Hofmann, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
Magne Thoresen, 1.aman, Institutt for medisinske basalfag
Anne-Lise Middelthon, 1.aman., Institutt for helse og samfunn
Christoph Gradman, Prof., Institutt for helse og samfunn
Rebecca Carver, ph.d.-kandidat
Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag
Haakon Benestad, Prof. Institutt for medisinske basalfag
Per Nafstad, Prof. Institutt for helse og samfunn

Program:

Mandag 18.10.2010
Sted:                 Seminarrom 2 B2.U002 RH, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
09.00 – 09.05      Velkommen, informasjon om kurset – Guro Valen.
09.05 – 09.25      Forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet – Jarle Breivik
09.25 – 09.50      Doktorgradsprogrammet: praktisk informasjon – spørsmål og svar - 
                          Unn-Hilde Grasmo-Wendler
09.50 – 10.00      Kandidatmiljø og ph.d.-foum – Lene Berge Holm
                          Phd-forum ved Ahus
10.00 – 10.15      Pause
10.15 – 12.00      Kommunikasjon: Manuskript, tabeller, figurer, foredrag, intervjuer 
                           – Håkon B. Benestad
12.00 – 13.00      Lunsj
Sted:                 GA01 2031 Lille Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9
13.00 – 16.00      Medisinske basalfag – Haakon B. Benestad
                          Medisinske basalfag - Guro Valen
Sted:                 Anestesien, Domus Medica, Sognsvannsveien 9
16.00 – 18.00      Mottagelse m/servering

Tirsdag 19.10.2010

Sted:                GA02 A1.1004 Seminarrom, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 9                       

09.00 - 09.45     Vitenskapsteoretiske smuler: Hva er vitenskap? Hva slags gjenstander befatter vitenskapene seg med? Hva er vitenskapelig kunnskap? Hva er sannhet? Hvilke former for data har vi i vitenskapene? Bjørn Hofmann

09.45 - 10.30    Rasjonalitetsformer i vitenskapene: Slutning, fortolkning, hypotesetestting og kausalitet. Bjørn Hofmann

Sted:                GA02 A1.1001 Auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 9 

10.30 - 11.30     Gruppearbeider

11.30 - 12.00     Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

12.00 - 12.45     Lunch

12.45 - 13.30     Vitenskapens mål og begrensninger: Risiko, usikkerhet, uvitenhet og ubestemthet- Bjørn Hofmann

13.30 - 14.15     Forskerens forhold til forskningsobjektet: refleksivitet, dobbel hermeneutikk, reduksjonisme og emergens; generalisering. Bjørn Hofmann

14.15 - 15.15     Gruppearbeider

15.15 - 16.00     Begrepet godhet i medisinsk og helserelatert forskning. Jan Helge Solbakk

                        Begrepet godhet i medisinsk og helserelatert forskning 2

                        Helseforskningsloven

 

Onsdag 20.10.2010

Sted:                GA01 2031 Lille Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

09.00 - 09.45     Vitenskapsetiske normer og verdier, del 1 (sannhet, konsistens, koherens, fullstendighet, nøyaktighet, økonomi). Jan Helge Solbakk

10.00 - 10.45     Vitenskapsetiske normer og verdier, del 2 (åpenhet, hemmelighold, originalitet, ærlighet, fruktbarhet, nytte). Jan Helge Solbakk

11.00 - 11.45     Veiledningsproblematikk og forskerrollenPeter Kierulf

11.45 - 12.30     Lunch

12.30 - 13.15     Publiseringsetikk: Medforfatterskap og normer for sitering og referanser. Jan Helge Solbakk    

13.30 - 14.00     Vitenskapsetikk: Innledning til gruppearbeider - Haakon Breien Benestad.

14.00 - 14.30     Gruppearbeider

14.30 - 15.00     Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

15.15 - 16.00     Forskningsetikk: 10 spørsmål til ettertanke. Jan Helge Solbakk

 

Torsdag 21.10.2010
Sted:                GA02 A1.1001 Auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 9
09.00 – 12.00     Epidemiologi – Per Nafstad
12.00 – 13.00     Lunsj
13.00 – 16.00     Statistikk – Magne Thoresen

Fredag 22.10.2010
Sted:                GA01 2031 Lille Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9
09.00 – 10.45     Kvalitative metoder - Anne-Lise Middelthon                         
11.00 - 12.00      Medisinsk historie - Christoph Gradmann
12.00 – 13.00     Lunsj
13.00 – 14.15     Forskning i media – Rebecca Carver, Jarle Breivik
14.30 – 15.00     Informasjon om Midtveismodulen, kurstest og kursevaluering –
                         Jarle Breivik
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 1. okt. 2010 10:22 - Sist endret 8. mars 2011 14:30