MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet 20.9. - 24.9.2010

Sted: GA02 A1.1001 Auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 9  

Kursleder:       

Jarle Breivik, Forskerutdanningsleder og 1.aman., Institutt for medisinske basalfag

Forelesere:     

Jarle Breivik, Forskerutdanningsleder og 1.aman., Institutt for medisinske basalfag
Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Seksjonssjef, Seksjon for forskerutdanning
Peter Kierulf, Forskningsombud
Cecilie Morland, Ph.d.-tillitsvalgt, Institutt for medisinske basalfag
Magne Nylenna, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
Jan Helge Solbakk, Prof., Institutt for helse og samfunn
Søren Holm, Prof. II, Institutt for helse og samfun
Magne Thoresen, 1.aman, Institutt for medisinske basalfag
Anne-Lise Middelthon, 1.aman., Institutt for helse og samfunn
Christoph Gradman, Prof., Institutt for helse og samfunn
Rebecca Carver, ph.d.-kandidat
Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag
Haakon Benestad, Prof. Institutt for medisinske basalfag
Maria K. Dahle Post.doc., Institutt for medisinske basalfag
Haakon E. Meyer, Prof. Institutt for helse og samfunn

Program:

Mandag 20.9.2010
09.00 – 09.05     Velkommen, informasjon om kurset – Jarle Breivik.
09.05 – 09.25     Forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet – Jarle Breivik,
09.25 – 09.50     Doktorgradsprogrammet: praktisk informasjon – spørsmål og svar - 
                         Unn-Hilde Grasmo-Wendler
09.50 – 10.00     Kandidatmiljø og ph.d.-foum – Cecilie Morland
10.00 – 10.15     Pause
10.15 – 12.00     Hva er medisinsk forskning? – Magne Nylenna
12.00 – 13.00     Lunsj
13.00 – 16.00     Medisinske basalfag – Guro Valen, Haakon Benestad, Maria K. Dahle
Sted:                Anestesien, Domus Medica
16.00 – 18.00     Mottagelse m/servering

 

Tirsdag 21.9.2010

09.00-09.45       Vitenskapsteoretiske smuler: Hva er vitenskap? Hva slags gjenstander befatter vitenskapene seg med? Hva er vitenskapelig kunnskap? Hva er sannhet? Hvilke former for data har vi i vitenskapene? - Søren Holm

09.45-10.30      Rasjonalitetsformer i vitenskapene: Slutning, fortolkning, hypotesetestting og kausalitet - Søren Holm

10.30-11.15       Gruppearbeider

11.15-11.30       Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

11.30-12.30       Lunch

12.30-13.15      Vitenskapens mål og begrensninger: Risiko, usikkerhet, uvitenhet og ubestemthet - Søren Holm

13.30-14.15      Forskerens forhold til forskningsobjektet: refleksivitet, dobbel hermeneutikk, reduksjonisme og emergens; generalisering - Søren Holm

14.15-15.00       Gruppearbeider

15.00-15.15       Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

15.15-16.00       Veiledningsproblematikk og forskerrollen Peter Kierulf

 

Onsdag 22.9.2010

09.00-09.45       Forskningsetikk: Eksempler, regler og prinsipper. Samtykke - Jan Helge Solbakk

10.00-10.45       Vitenskapsetiske normer; fusk og uredelighet, varsling - Jan Helge Solbakk

10.45-11.45       Gruppearbeider

11.45-12.30       Lunch

12.30-13.00       Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

13.30-14.15       Publiseringsetikk: Medforfatterskap og normer for sitering og referanser - Jan Helge Solbakk

14.15-14.30       Vitenskapsetikk: Innledning til gruppearbeider - Haakon Breien Benestad. Gruppearbeider

14.30-15.30       Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

15.30-16.00       Felles diskusjon

 

Tordag 23.9.2010 
09.00 – 12.00     Statistikk – Magne Thoresen
12.00 – 13.00     Lunsj
13.00 – 16.00     Epidemiologi – Haakon E. Meyer

 

Fredag 24.9.2010
09.00 – 10.45     Kvalitative metoder – Anne-Lise Middelthon,
11.00 -  12.00     Medisinsk historie - Christoph Gradmann
12.00 – 13.00     Lunsj
13.00 – 14.15     Forskning i media – Rebecca Carver, Jarle Breivik
14.30 – 15.00     Informasjon om Midtveismodulen, kurstest og kursevaluering –
                         Jarle Breivik

 

 

 

 

 

Publisert 15. sep. 2010 14:37 - Sist endret 8. mars 2011 14:30