Pensum/læringskrav

Kursbok:

Laake P., H.B. Benestad and B.R. Olsen: Research in Medical and Biological Sciences - From Planning and Preparation to Grant Application and Publication (2nd Edition). Amsterdam (2015): Elsevier Science Publishing Co Inc.

Det anbefales å lese hele boken før kursstart, og følgende kapitler er obligatoriske: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12.

Boken er tilgjengelig online via http://www.sciencedirect.com/science/book/9780127999432 (gratis tilgang hvis man logger inn fra UiO-nettverket).

Boken finnes også i

● trykt utgave (ISBN: 9780127999432)

Amazon Kindle-versjon

 

Annen obligatorisk kurslitteratur

Etikk:

Innføring i forskningsetikk

Generelle forskningsetiske retningslinjer

Etiske overveielser ved ulike forskningsmetoder

Helseforskningsloven

Forskningsetikkloven

Helsinkideklarasjonen

Vancouverreglene (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals)

UiO Forskningsetikk

UiO:For ansatte - forskningsetikk

 

Doktorgradsprogrammet:

Regelverk

Godkjenning av medisinsk og helsefaglig forskning

Kvalitetssystem for ph.d.-programmet på Det medisinske fakultet

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning ved UiO

 

Å lese og vurdere vitenskapelig litteratur:

Helsebiblioteket: kritisk vurdering av forskningslitteratur

Centre for Evidence-Based Medicine: Critical appraisal tools

Critical appraisal skills programme: Checklists

 

Annen kurslitteratur:

Biomedical laboratory research:

Haakon B. Benestad & Jens-Gustav Iversen: An introduction to biomedical laboratory research, 1999

 

Theory of science, research ethics and science ethics:

Hofmann, Bjørn; Holm, Søren; Iversen, Jens Gustav Heber. Philosophy of Science. In: Research Methodology in the Medical and Biological Sciences. London: Elsevier 2007. ISBN 978-0-12-373874-5. p. 1-32

Holm, Søren.. Ethics and Scientific Conduct. In: P Laake, HB Benestad and B Olsen: Research Methodology in the Medical and Biological Sciences. London: Elsevier 2007. ISBN 978-0-12-373874-5. p. 33-52.

Iversen BG, Hofmann B, Aavitsland P. Questions on causality and responsibility arising from an outbreak of Pseudomonas aeruginosa infections in Norway. Emerging Themes in Epidemiology 2008; 5: 22. doi:10.1186/1742-7622-5-22

Hofmann, B. That's not science! The role of moral philosophy in the science/non-science divide. Theor Med Bioeth. 2007;28(3):243-56.

Hofmann B, Holm S, Myhr AI: Scientific dishonesty—a nationwide survey of doctoral students in Norway. BMC Medical Ethics 2013 14:3.

 

Andre nyttige ressurser

PhD on track (PhD on Track er en ressursside for doktorgradskandidater som vil lære mer om i litteratursøk og publisering)

Sage Research Methods (Finn ressurser som kan hjelpe deg å besvare spørsmål om forskningsmetoder og statistikk)

Publisert 28. mai 2019 14:50 - Sist endret 18. sep. 2019 11:10