MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet 8.3.-12.3.2010

Kursleder:        Jarle Breivik, Forskerutdanningsleder og 1.aman., Institutt for medisinske basalfag

Forelesere:      Jarle Breivik, Forskerutdanningsleder og 1.aman., Institutt for medisinske basalfag
                            Sigrid Bergseng, Seksjonssjef, Seksjon for forskerutdanning
                            Peter Kierulf, Forskningsombud 
                            Cecilie Morland, Ph.d.-tillitsvalgt, Institutt for medisinske basalfag
                            Magne Nylenna, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
                            Bjørn Hofmann, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
                            Søren Holm, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
                            Magne Thoresen, 1.aman, Institutt for medisinske basalfag
                            Per Nafstad, Prof. Institutt for helse og samfunn
                            Benedicte Ingstad, Prof., Institutt for helse og samfunn
                            Christoph Gradman, Prof., Institute of Health and Society  
                            Rebecca Carver, ph.d.-kandidat
                            Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag
                            Haakon Benestad, Prof. Institutt for medisinske basalfag

Program:
Mandag 8.3.2010
Sted:                   A1.1001 Auditorium - GA02 Domus Odontologica (preklinsk III), Sognsvannsveien 9
09.00 – 09.15     Velkommen, informasjon om kurset – Jarle Breivik
09.15 – 09.45     Forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet – Jarle Breivik
09.45 – 10.30     Doktorgradsprogrammet: praktisk informasjon – spørsmål og svar - Sigrid Bergseng
10.30 – 10.45     Pause
10.45 – 11.20     Veiledningsproblematikk og forskerrollen – Peter Kierulf                           
                             Om forskningsombudet 
11.30 – 12.00     Kandidatmiljø og ph.d.-foum – Cecilie Morland
12.00 – 13.00     Lunsj
13.00 – 15.00     Hva er medisinsk forskning? – Magne Nylenna
15.15 – 16.00     Informasjon om Midtveismodulen - MV-oppgaven. Gruppeinndeling – Jarle Breivik
Sted:                   Anestesien, Domus Medica
16.00 – 18.00     Mottagelse m/servering

Tirsdag 9.3.2010
Sted:                   A1.1001 Auditorium - GA02 Domus Odontologica (preklinsk III), Sognsvannsveien 9
09.00 – 11.45     Hva er vitenskap? – Søren Holm
11.45 – 12.30     Lunsj
12.30 – 16.00     Prinsipper for forskning på mennesker – Søren Holm og Haakon Breien Benestad

Onsdag 10.3.2010
Sted:                   A1.1001 Auditorium - GA02 Domus Odontologica (preklinsk III), Sognsvannsveien 9
09.00 – 12.00     Publiseringsetikk – Bjørn Hofmann
12.00 – 12.45     Lunsj
12.45 – 16.00     Fusk og uredelighet – Bjørn Hofmann

Torsdag 11.3.2010
Sted:                   A1.1001 Auditorium - GA02 Domus Odontologica (preklinsk III), Sognsvannsveien 9
09.00 – 12.00     Epidemiologi – Per Nafstad
                             Causality
12.00 – 13.00     Lunsj
13.00 – 16.00     Statistikk – Magne Thoresen

Fredag 12.3.2010
Sted:                   A1.1001 Auditorium - GA02 Domus Odontologica (preklinsk III), Sognsvannsveien 9
09.00 – 11.10     Kvalitative metoder – Benedicte Ingstad
                             History of medicine why bother? - Christoph Gradman
11.20 – 12.00     Gener i media – Rebecca Carver og Jarle Breivik
12.00 – 13.00     Lunsj m/gruppearbeid
13.00 – 13.30     Gener i media – Rebecca Carver og Jarle Breivik
13.40 – 15.50     Medisinske basalfag – Guro Valen og Haakon Benestad
                             Kliniske problemer: ulike angrepsmåter
15.50 – 16.00     Informasjon om eksamen og kursevaluering – Jarle Breivik