MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet 12.4.- 16.4.2010

Kursleder:        Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag

Forelesere:      Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag  
                            Jarle Breivik, Forskerutdanningsleder og 1.aman., Institutt for medisinske basalfag
                            Sigrid Bergseng, Seksjonssjef, Seksjon for forskerutdanning
                            Peter Kierulf, Forskningsombud 
                            Cecilie Morland, Ph.d.-tillitsvalgt, Institutt for medisinske basalfag
                            Magne Nylenna, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
                            Bjørn Hofmann, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
                            Søren Holm, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
                            Odd O. Aalen, Prof, Institutt for medisinske basalfag
                            Per Nafstad, Prof. Institutt for helse og samfunn.
                            Anne-Lise Middelthon, 1.aman., Institutt for helse og samfunn. 
                            Christoph Gradman, Prof., Institutt for helse og samfunn   
                            Rebecca Carver, ph.d.-kandidat    
                            Haakon Benestad, Prof. Institutt for medisinske basalfag
                            Maria Krudtaa Dahle, Post doc, Institutt for medisinske basalfag

Program:
Mandag 12. april
Sted: 
                  Seminarrom 3 B1.1017 Rikshospitalet            
09.00 – 09.15     Velkommen, informasjon om kurset – Guro Valen
09.15 – 09.45     Forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet – Jarle Breivik,
09.45 – 10.30     Doktorgradsprogrammet: praktisk informasjon – spørsmål og svar - Sigrid Bergseng
10.30 – 10.45     Pause
10.45 – 11.20     Veiledningsproblematikk og forskerrollen – Peter Kierulf
                             Om forskningsombudet
11.30 – 12.00     Kandidatmiljø og ph.d.-foum – Cecilie Morland
12.00 – 13.00     Lunsj
13.00 – 15.00     Hva er medisinsk forskning? – Magne Nylenna
15.15 – 16.00     Informasjon om Midtveismodulen - MV-oppgaven. Gruppeinndeling – Jarle Breivik.
Sted:                   Anestesien, Domus Medica
16.00 – 18.00     Mottagelse m/servering

Tirsdag 13. april
Sted:
                   A1.1001 Auditorium - GA02 Domus Odontologica (preklinsk III), Sognsvannsveien 9
09.00 – 11.45     Hva er vitenskap? – Søren Holm
11.45 – 12.30     Lunsj
12.30 – 16.00     Prinsipper for forskning på mennesker – Søren Holm og Håkon Breien Benestad

Onsdag 14. april
Sted: 
                  A1.1001 Auditorium - GA02 Domus Odontologica (preklinsk III), Sognsvannsveien 9
09.00 – 11.30     Publiseringsetikk – Bjørn Hofmann
11.30 – 12.15     Lunsj
12.15 – 16.00     Fusk og uredelighet – Søren Holm og Bjørn Hofmann

Torsdag 15. april
Sted: 
                  2015 Nye auditorium 13 - GA01 Domus Medica (preklinisk I og II), Sognsvannsveien 9
09.00 – 12.00     Epidemiologi – Per Nafstad
                             Causality        
12.00 – 13.00     Lunsj
13.00 – 16.00     Statistikk – Odd O. Aalen

Fredag 16. april
Sted: 
                 2031 Lille auditorium - GA01 Domus Medica (preklinisk I og II), Sognsvannsveien 9
09.00 – 11.10     Kvalitative metoder – Anne-Lise Middelthon
                             History of medicine why bother? - Christoph Gradman
11.20 – 12.00     Gener i media – Rebecca Carver og Jarle Breivik
12.00 – 13.00     Lunsj m/gruppearbeid
13.00 – 13.30     Gener i media – Rebecca Carver og Jarle Breivik
13.40 – 15.50     Medisinske basalfag – Maria Krudtaa Dahle og Haakon Benestad
                             Basic medical research - Haakon Benestad
                             Basic Medical Research Molecular methods - Maria Krudtaa Dahle
15.50 – 16.00     Informasjon om eksamen og kursevaluering – Guro Valen