MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet 28.2.- 4.3.2011

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i programmet.

Kursleder:
Jarle Breivik, Forskerutdanningsleder og 1.aman., Institutt for medisinske basalfag

Forelesere:   
Jarle Breivik, Forskerutdanningsleder og 1.aman., Institutt for medisinske basalfag
Magne Nylenna, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
Natalia Andronova, Seksjonssjef, Seksjon for forskerutdanning
Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag
Haakon Benestad, Prof. Institutt for medisinske basalfag
Kaja Beate Nyquist, Ph.d.-kandidat, Dnr
Søren Holm, Prof. II, Institutt for helse og samfun
Bjørn Hofmann, Prof., Institutt for helse og samfunn
Peter Kierulf, Forskningsombud
Marit Bragelien Veierød, Prof. Institutt for medisinske basalfag
Per Nafstad, Prof.  Institutt for helse og samfunn.
Anne-Lise Middelthon, 1.aman., Institutt for helse og samfunn
Christoph Gradman, Prof., Institutt for helse og samfunn
Karl Henrik Flyum, Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Mandag 28.2.2011
Sted:
            GA02 A1.1001 Auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 9
09.00 – 09.10 Velkommen, informasjon om kurset – Jarle Breivik.
09.10 – 11.00 Hva er medisinsk forskning? – Magne Nylenna
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 12.00 Informasjon om Doktorgradsprogrammet – Jarle Breivik og
                     Natalia Andronova
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.50 Medisinske basalfag – Guro Valen og Haakon Benestad
15.50 – 16.00 Kandidatmiljø og ph.d.-foum – Kaja Beate Nyquist
Sted:             Anestesien, Domus Medica
16.00 – 18.00 Mottagelse m/servering

Tirsdag 1.3.2011
Sted:
           GA02 A1.1001 Auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 9
09.00 - 09.45 Forskningsetikk: Eksempler, regler og prinsipper. Samtykke - Søren Holm
10.00 - 10.45 Vitenskapsetiske normer; fusk og uredelighet, varsling - Søren Holm
10.45 - 11.45 Gruppearbeider
11.45 - 12.30 Lunch
12.30 - 13.00 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider
13.00 - 13.45 Publiseringsetikk: Medforfatterskap og normer for sitering og referanser - 
                    Søren Holm
14.00 - 14.30 Vitenskapsetikk: Innledning til gruppearbeider - Haakon Breien Benestad.
14.30 - 15.30 Gruppearbeider
15.30 - 16.00 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider  

Onsdag 2.3.2010
Sted:
            GA02 A1.1001 Auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 9
09.00 - 09.45 Vitenskapsteoretiske smuler: Hva er vitenskap?
                    Hva slags gjenstander befatter vitenskapene seg med?
                    Hva er vitenskapelig kunnskap? Hva er sannhet?
                    Hvilke former for data har vi i vitenskapene? - Bjørn Hofmann
10.00 - 10.45 Rasjonalitetsformer i vitenskapene: Slutning, fortolkning,
                    hypotesetestting og kausalitet. Bjørn Hofmann
10.45 - 11.45 Gruppearbeider
11.45 - 12.15 Lunch
12.15 - 12.45 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider
12.45 - 13.30 Forskerens forhold til forskningsobjektet: refleksivitet, dobbel
                    hermeneutikk, reduksjonisme og emergens; generalisering - Søren Holm
13.45 - 14.15 Vitenskapens mål og begrensninger: Risiko, usikkerhet, uvitenhet og
                    ubestemthet. Forskerens rolle når kunnskapen er vitenskapelig usikker -
                    Bjørn Hofmann
14.15 - 15.15 Gruppearbeider
15.15 - 16.00 Veiledningsproblematikk og forskerrollen,
                    erfaringer som Forskningsombud - Peter Kierulf  

Torsdag 3.3.2010
Sted: 
           GA02 A1.1001 Auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 9
09.00 – 12.00 Epidemiologi – Per Nafstad
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 16.00 Statistikk – Marit Veierød

Fredag 4.3.2010
Sted:
            GA02 A1.1001 Auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 9
09.00 – 12.00 Kvalitative metoder/Medisinsk historie – Anne-Lise Middelthon og 
                     Christoph Gradmann
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.00 Formidling, retorikk - Karl Henrik Flyum.
15.15 – 15.30 Informasjon om Midtveismodulen, kurstest og kursevaluering – 
                     Jarle Breivik.
 

Publisert 25. jan. 2011 09:48 - Sist endret 25. feb. 2011 09:48