MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet 21.3. - 25.3.2011

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i programmet.

Kursleder:
Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag  

Forelesere:   
Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag
Jarle Breivik, Forskerutdanningsleder og 1.aman., Institutt for medisinske basalfag
Magne Nylenna, Prof. II, Institutt for helse og samfunn
Natalia Andronova, Seksjonssjef, Seksjon for forskerutdanning
Haakon Benestad, Prof. Institutt for medisinske basalfag
Lene Berge Holm, Ph.d.-tillitsvalgt, Ahus
Søren Holm, Prof. II, Institutt for helse og samfun
Bjørn Hofmann, Prof., Institutt for helse og samfunn
Peter Kierulf, Forskningsombud
Odd O. Aalen, Prof. Institutt for medisinske basalfag
Per Nafstad, Prof.  Institutt for helse og samfunn.
Anne-Lise Middelthon, 1.aman., Institutt for helse og samfunn
Christoph Gradman, Prof., Institutt for helse og samfunn
Karl Henrik Flyum, Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
 

Mandag 21.3.2011
Sted:
            B1.U013 Aud 1 Grønt, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
09.00 – 09.10 Velkommen, informasjon om kurset – Guro Valen.
09.10 – 11.00 Hva er medisinsk forskning? – Magne Nylenna
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 12.00 Informasjon om Doktorgradsprogrammet – Jarle Breivik og
                     Natalia Andronova.
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.50 Medisinske basalfag – Guro Valen og Haakon Benestad
15.50 – 16.00 Kandidatmiljø og ph.d.-foum – Lene Berge Holm
Sted:            Anestesien, Domus Medica, Sognsvannsveien 9
16.00 – 18.00 Mottagelse m/servering

Tirsdag 22.3.2011
Sted:
           GA09 S1U-01 Auditorium, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A
09.00 - 09.45 Forskningsetikk: Eksempler, regler og prinsipper. Samtykke - Søren Holm
10.00 - 10.45 Vitenskapsetiske normer; fusk og uredelighet, varsling - Søren Holm
10.45 - 11.45 Gruppearbeider
11.45 - 12.30 Lunch
12.30 - 13.00 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider
13.00 - 13.45 Publiseringsetikk: Medforfatterskap og normer for sitering og referanser - 
                    Søren Holm
14.00 - 14.30 Vitenskapsetikk: Innledning til gruppearbeider - Haakon Breien Benestad.
14.30 - 15.30 Gruppearbeider
15.30 - 16.00 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

Onsdag 23.3.2011
Sted:  
          B2. U002 seminarrom 2, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
09.00 - 09.45 Vitenskapsteoretiske smuler: Hva er vitenskap?
                    Hva slags gjenstander befatter vitenskapene seg med?
                    Hva er vitenskapelig kunnskap? Hva er sannhet?
                    Hvilke former for data har vi i vitenskapene? - Bjørn Hofmann
10.00 - 10.45 Rasjonalitetsformer i vitenskapene: Slutning, fortolkning,
                    hypotesetestting og kausalitet - Bjørn Hofmann
10.45 - 11.45 Gruppearbeider
11.45 - 12.15 Lunch
12.15 - 12.45 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider
12.45 - 13.30 Forskerens forhold til forskningsobjektet: refleksivitet, dobbel
                    hermeneutikk, reduksjonisme og emergens; generalisering - Søren Holm
13.45 - 14.15 Vitenskapens mål og begrensninger: Risiko, usikkerhet, uvitenhet og
                    ubestemthet. Forskerens rolle når kunnskapen er vitenskapelig usikker -  
                    Bjørn Hofmann
14.15 - 15.15 Gruppearbeider
15.15 - 16.00 Veiledningsproblematikk Veiledningsproblematikk og forskerrollen,
                    erfaringer som Forskningsombud - Peter Kierulf  

Torsdag 24.3.2011
Sted:
            A3.3067 seminarrom, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
09.00 – 12.00 Epidemiologi – Per Nafstad
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 16.00 Statistikk – Odd O. Aalen
 

Fredag 25.3.2011
Sted: 
           A3.3067 seminarrom, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
09.00 – 12.00 Kvalitative metoder/Medisinsk historie – Anne-Lise Middelthon og
                     Christoph Gradmann
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.00 Formidling, retorikk - Karl Henrik Flyum
15.15 – 15.30 Informasjon om Midtveismodulen, kurstest og kursevaluering –
                     Guro Valen

Publisert 25. jan. 2011 09:51 - Sist endret 18. mars 2011 13:14