Undervisningsplan 25.2.- 1.3.2013

Introduksjon til det medisinske doktorgradsprogrammet 25.2.- 1.3.2013

Kursleder: Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag

Forelsere:

Magne Nylenna, Prof. II, Institutt for helse og samfunn

Guro Valen, Prof. Institutt for medisinske basalfag

Haakon Benestad, Prof. Institutt for medisinske basalfag

Meryl Lillenes, ph.d.- tillitsvalgt

Ingrid Bettum, ph.d.- tillitsvalgt

Søren Holm, Prof. II, Institutt for helse og samfunn

Jan Helge Solbakk. Prof. Senter for medisinsk etikk

Peter Kierulf, Forskningsombud

Per Nafstad, Prof. Institutt for helse og samfunn.

Marit B. Veierød, Prof. Institutt for medisinske basalfag

Kåre Moen, postdoc., Institutt for helse og samfunn

Christoph Gradmann, Prof., Institutt for helse og samfunn

Karl Henrik Flyum, Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Sted: Kurset holdes alle dager i GA02 A1.1001 auditorium, Domus Odontologica

 

Mandag 25.2.2013

09.00 – 09.10 Velkommen, informasjon om kurset – Guro Valen

09.10 – 11.00 Hva er medisinsk forskning? – Magne Nylenna

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 11.30 Kandidatmiljø og ph.d.-forum – Meryl Sønderby Lillenes/ Ingrid Bettum

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 15.30 Medisinske basalfag – Guro Valen/Haakon Benestad

 

Tirsdag 26.2.2013

Vitenskapsteori

09.00-09.45 Vitenskapsteoretiske smuler: Hva er vitenskap? Hva slags gjenstander befatter vitenskapene seg med? Hva er vitenskapelig kunnskap? Hva er sannhet? Hvilke former for data har vi i vitenskapene? - Søren Holm

10.00-10.45 Rasjonalitetsformer i vitenskapene: Slutning, fortolkning, hypotesetestting og kausalitet. - Søren Holm

10.45-11.45 Gruppearbeider

11.45-12.15 Lunch

12.15-12.45 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

12.45-13.30 Vitenskapens mål og begrensninger: Risiko, usikkerhet, uvitenhet og ubestemthet. Forskerens rolle når den vitenskapelige kunnskapen er usikker. - Søren Holm

13.45-14.15 Forskerens forhold til forskningsobjektet: refleksivitet, dobbel hermeneutikk, reduksjonisme og emergens; generalisering. - Søren Holm

14.15-15.15 Gruppearbeider

15.15-16.00 Veiledningsproblematikk og forskerrollen, erfaringer som Forskningsombud - Peter Kierulf

 

Onsdag 27.2.2013

Forskningsetikk og vitenskapsetikk (forskeretikk)

09.00-09.45 Forskningsetikk: Eksempler, regler og prinsipper. Samtykke. - Jan Helge Solbakk

10.00-10.45 Vitenskapsetiske normer; fusk og uredelighet, varsling. - Jan Helge Solbakk

10.45-11.45 Gruppearbeider

11.45-12.30 Lunch

12.30-13.00 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

13.00-13.45 Publiseringsetikk: Medforfatterskap og normer for sitering og referanser. - Jan Helge Solbakk

14.00-14.45 Vitenskapsetikk: Innledning til gruppearbeider. - Haakon Breien Benestad.

14.45-15.30 Gruppearbeider

15.30-16.00 Presentasjon og drøfting av gruppearbeider

 

Torsdag 28.2.2013

09.00 – 12.00 Epidemiologi - Per Nafstad

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 16.00 Statistikk – Marit B. Veierød

 

Fredag 1.3.2013

09.00 – 10.00 Medisinsk historie – Christoph Gradman

10.15 – 12.00 Kvalitative metoder - Kåre Moen

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 - 13.15 Informasjon om Midtveismodulen, kurstest og kursevaluering – Guro Valen

13.15 – 15.15 Om fagspråk - Karl Henrik Flyum

Publisert 26. juni 2013 15:45 - Sist endret 26. juni 2013 15:45