Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og oppstartsseminar.

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 11. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 20. mai kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Oppstartsseminar ph.d.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. jul. 2020 06:15