MF9030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Kurset er innført som en del av implementeringen av Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket i fakultetets forskerutdanning. Det overordnede målet er å gi deltakerne relevante praktiske ferdigheter som å skrive en vitenskapelig artikkel, lage posterpresentasjon og fremstille sine funn på en populærvitenskapelig måte, gjennom foredrag og i kontakt med media. Innovasjon vil være et ytterligere tema i kurset.

Som deltaker vil du få en innføring i de ulike temaene, kombinert med rom for diskusjon og praktiske øvelser. Kurset tar sikte på å motivere og hjelpe deg med god og relevant formidling av egen forskning til ulike målgrupper og ved hjelp av ulike medier, både skriftlig og muntlig.

Det anbefales at kurset tas i andre eller tredje semester på ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet.

Midtveisevalueringen

Midtveisevalueringen  er en obligatorisk del av MF9030 intro II. Bestått midtveisevaluering er derfor en forutsetning for å få godkjent MF9030 intro II som bestått.

Hva lærer du?

Etter kurset skal deltakerne:
- Kjenne til hvilke elementer som er viktige å huske på når man skal skrive en vitenskapelig artikkel tilknyttet egen forskning
- Forstå fellestrekk og ulikheter mellom vitenskapelige artikler og populærvitenskapelig skriving
- Få kjennskap til hvordan du kan nå ut til media med budskap om egen forskning
- Kunne lage gode postere og holde posterpresentasjoner
- Kunne holde foredrag om egen forskning til ulike målgrupper, ved å bruke kroppspråk og visuelle virkemidler som engasjerer publikum.
- Ha kunnskap om kommersiell innovasjon og ikke-patenterbar innovasjon

Opptak og adgangsregulering

Emnet MF9030 er adgangsbegrenset til ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO.

Påmelding:

  • Ph.d.-kandidater ved UiO søker opptak til emnet i StudentWeb
  • Dette emnet har påmeldingstype Søknad.
  • For emner med påmeldingstype søknad får søkere svar i StudentWeb og på e-post ca 1 uke etter søknadsfristen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse, men det forutsettes at kandidaten har gjennomført MF9010 Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet

Undervisning

MF9030 intro II består av:

1. Forelesninger og øvelsesarbeid med noe arbeid i grupper. Deltakerne vil også få anledning til å diskutere eksempler knyttet til egen forskning med hverandre. Det kreves 80 % oppmøte til undervisningen for å få godkjent kurset. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

2. Midtveisevalueringen er en obligatorisk del av MF9030 intro II. Bestått midtveisevaluering er derfor en forutsetning for å få godkjent MF9030 intro II som bestått.

Eksamen

Krav til bestått emne er følgende:

1. Tre skriftlige oppgaver som skal leveres 1 uke før kursstart:

  • en vitenskapelig tekst
  • en popularisert tekst
  • en popularisert presentasjon

Mer informasjon om disse oppgavene sendes på e-post 3-4 uker før kursstart.

2. Hjemmeeksamen som leveres 2 uker etter avsluttet kurs

3. Bestått midtveisevaluering. Midtveisevalueringen er en obligatorisk del av MF9030 intro II. Bestått midtveisevaluering er derfor en forutsetning for å få godkjent MF9030 intro II som bestått.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår og høst

Undervisning vår 2023:   13.3. - 17.3.   Søknadsperiode:  1.12.2022 - 1.2.2023.

MF9030 holdes digitalt i Zoom våren 2023. 

Påmelding:  MF9030 er adgangsbegrenset til ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO. Ph.d.-kandidater søker opptak til emnet i StudentWeb. 

Se mer informasjon i "Opptak og adgangsregulering" i emnebeskrivelsen nedenfor.

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk