Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og midtveisevaluering.

Hjemmeeksamen

Midtveisevaluering

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 02:03