Program

Mandag 13.3.

Sted: Domus Medica tilbygg: Runde auditorium R-105

Populærvitenskapelige presentasjoner og muntlig formidling

Ansvarlig: Per Stilling

09.00‐10.00 Hvordan lager man et fengende foredrag? – Innhold og struktur som engasjerer ditt publikum

10.15‐11.00 Kreativ bruk av visuelle virkemidler, med eksempler fra TED

11.15‐12.00 Del I: Beherske kroppsspråk, takle prestasjonsangst

12.00‐12.45 Lunsj

12.45‐13.45 Del II: Beherske kroppsspråk, takle prestasjonsangst

14.00‐16.00 5‐6 deltakere gir en femminutters presentasjon i plenum, hvert innlegg følges av ti minutter tilbakemelding fra deltakerne for øvrig

 

Tirsdag 14.3.

Sted: Domus Medica (preklinisk I og II): Lille auditorium

Responsible: Phil Leventhal

08.30-12.00 Philosophy of scientific writing; basic techniques for improving and organizing your writing

12.00-12.45 Lunch break

12.45-15.00 Titles, abstract, and introduction of scientific articles

15.00-16.00 Gruppearbeid, egen tittel, eget abstrakt.

 

Onsdag 15.3.

Sted: Domus Medica tilbygg: Runde auditorium R-105

Ekspertene har ordet. Akademisk skriving og illustrasjoner

Workshop 1 Hvordan skriver jeg?

The cover letter, title, abstract, and introduction materials, results, discussion and references. project description

0900-1000 Hvordan skriver jeg? - Karin C. Lødrup Carlsen

1000-1010 Pause

1010-1130 Prosjektbeskrivelsen – Mette Kalager

1140-1210 Søknadskriving og prosjektbeskrivelsen - Benedicte Lie

1210-1255 Lunch

1255-1315 Horizon 2020. Eu & Eu-projects - Kari Schjølberg-Henriksen, MedFak

Workshop 2 Illustrasjoner og layout

1315-1410 Grafiske prinsipper og demonstrasjon - Hvordan kan man lage høyoppløselige figurer fra powerpoint mm. - Øystein Horgmo

1425-1510 Grafisk presentasjon av talldata. Ludvig Munthe

 

Torsdag 16.3.

Sted: Domus Medica (preklinisk I og II): Lille auditorium

Retorikk, disputas, posteren og postersesjon

0900-1000 Fra forskning til media – Yngve Vogt, Apollon

1000-1015 Pause

Workshop 3 Hvordan forberede disputasen

1015-1040 Råd: sammenskrivning av avhandling 1. - Haakon Benestad

1040-1105 Råd: sammenskrivning av avhandling 2. - Kristin M. Heggen

1105-1110 Diskusjon i plenum

1110-1140 Erfaringer med disputasen - Andreas Barratt-Due

1140-1225. Lunsj

1225-1330 Gruppearbeid – artikkel, med gruppepresentasjon

1330-1355 Presentasjon av problemstillinger gruppearbeid

Postersesjon – Ludvig A. Munthe

Håndsopprekning: 3 frivillige til å bedømme posterne, posterkomité.

1355-1405 Pause foran posterne

1405-1430 Posterpresentasjoner.

(1405-1420 Presentatører forbereder 2 minutters presentasjon til øvrige deltagere, gis løpende til oss andre som sirkulerer rundt.

1420-1430 Kursansvarlig: konstruktive tilbakemeldinger til de posterne vi rekker)

1430-1515 Posteren – Ludvig Munthe

 

Fredag 17.3.

Sted: Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13

Innovasjon. Disputas & retorikk

0900-1000 Fra forskning til media – Nina Kristiansen, forskning.no

1000-1010 Pause

1010-1110 Retorikk. Disputas - Jan Grue

1110-1115 Pause

1115-1215 Kommunikasjon med media. Hvordan skrive pressemelding? – Gro Garbo Lien

1215-1255 Lunsj

1255-1355 Pressemelding, forts. - Gro Garbo Lien

Forskningsdrevet innovasjon

1405-1450 Forskningsdrevet innovasjon – Geir Åge Løset

1455-1505 Pause

1505-1530 Hva er Inven2, hva kan vi gjøre for deg? Inven2: Jonny Østensen

1530: Kursprøven, spørsmålsrunde og gjennomgang av kursprøvedelene - Ludvig Munthe

Publisert 2. feb. 2017 12:53 - Sist endret 7. mars 2017 09:36