Semesterside for MF9115 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

I regi av Kunnskapssenteret og legeforeningen er det utviklet et gratis nettkurs om Helseforskningsloven. Casene i dette nettkurset vil brukes i undervisningen på kurset. Det anbefales at deltakerne bruker noe tid i forkant av kurset den 28. april for å sette dere inn i de ulike casene, slik at dere får mest mulig utbytte av kurset.

17. jan. 2014 14:39