MF9130 Innføring i statistikk 27.9 – 14.10.2010

Aktuell kurslitteratur:
DG Altman: Practical statistics for medical research, 1991. Chapman & Hall.
BR Kirkwood og JAC Sterne: Essential medical statistics, 2003. Blackwell. 2nd ed.
Odd O. Aalen et al: Statistiske metoder i medisin og helsefag, 2006. Gyldendal.

Sted:
Domus Medica (DM), Sognvannveien 9
Domus Odontologica (DO), Sognsvannsveien 9
Rikshosptalet (RH), Sognsvannsveien 20
 

Program:

Mandag 27. september.
Sted:                
Utenfor Lille Auditorium, DM
08.30 – 09.00     Registrering
Sted:                GA02 A1.1001 Auditorium DO
09.00 – 12.00     Introduksjon, prosjektplanlegging, beskrivende statistikk
12.00 – 13.00     Lunch        
Sted:                GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 0183 PC-stue uetg. DM
13.00 – 14.00     PC-øvelse
Sted:                GA02 A1.1001 Auditorium DO
14.00 – 16.00     Sannsynlighetsteori; normalfordeling, sentralgrensesetningen 

Tirsdag 28. september
Sted:
                GA02 A1.1001 Auditorium DO
09.00 – 10.45     Sannsynlighetsteori; binomisk fordeling
Sted:                GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 0183 PC-stue uetg. DM
11.00 – 12.00     PC-øvelse
12.00 – 13.00     Lunch
Sted:                GA02 A1.1001 Auditorium DO
13.00 – 14.45     Populasjon og utvalg, introduksjon til estimering, hypotesetesting
Sted:                GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 0183 PC-stue uetg. DM
15.00 – 16.00     PC-øvelse 

Onsdag 29. september
Sted:                GA02 A1.1001 Auditorium DO
09.00 – 10.45     Sammenligning av grupper; t-tester     
Sted:                GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 0183 PC-stue uetg. DM
11.00 – 12.00     PC-øvelse
12.00 – 13.00     Lunch    
Sted:                GA02 A1.1001 Auditorium DO
13.00 – 14.45     Sammenligning av grupper; ANOVA, transformasjoner, ikke-parametriske tester
Sted:                GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 0183 PC-stue uetg. DM
15.00 – 16.00     PC-øvelse 

Torsdag 30. september
Sted:                GA02 A1.1001Auditorium DO
09.00 – 10.45     Ikke-parametriske tester forts., analyse av andeler
Sted:                GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 0183 PC-stue uetg. DM
11.00 – 12.00     PC-øvelse
12.00 – 13.00     Lunch
Sted:                GA02 A1.1001 Auditorium DO
13.00 – 14.45     Tabellanalyse
Sted:                GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 0183 PC-stue uetg. DM
15.00 – 16.00     PC-øvelse 

I perioden mellom de to kursukene bør du lese på det vi har gjennomgått.
Det vil bli gitt oppgaver du skal jobbe med i denne perioden.
 

Mandag 11. oktober
Sted:
                 RH B1.U013 Aud 1 Grønt, Rikshospitalet
09.00 – 10.45     Gjennomgang av oppgaver, tabellanalyse forts.
Sted:                 GA01 2170B PC-stue 2.etasje DM/ GA02 A1.1022 Datarom DO
11.00 – 12.00      PC-øvelse
12.00 – 13.00      Lunch        
Sted:                 RH B1.U013 Aud 1 Grønt, Rikshospitalet
13.00 – 14.45      Validitet, reliabilitet, sensitivitet / spesifisitet     
Sted:                 GA01 2170B PC-stue 2.etasje DM/ GA02 A1.1022 Datarom DO
15.00 – 16.00      PC-øvelse 

Tirsdag 12. oktober
Sted:
                 RH B1.U013 Aud 1 Grønt, Rikshospitalet
09.00 – 10.45      Korrelasjon, introduksjon til lineær regresjon
Sted:                 GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 2170B PC-stue 2.etasje DM
11.00 – 12.00      PC-øvelse
12.00 – 13.00      Lunch
Sted:                 RH B1.U013 Aud 1 Grønt, Rikshospitalet 
13.00 – 14.45      Multippel lineær regresjon
Sted:                 GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 2170B PC-stue 2.etasje DM
15.00 – 16.00      PC-øvelse 

Onsdag 13. oktober
Sted:
                 RH B1.U018 Aud 3 Blått (videokonf), Rikshospitalet
09.00 – 10.45      Multippel lineær regresjon, interaksjon
Sted:                 GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 2170B PC-stue 2.etasje DM
11.00 – 12.00      PC-øvelse
12.00 – 13.00      Lunch
Sted:                 RH B1.U013 Aud 1 Grønt, Rikshospitalet
13.00 – 14.45      Logistisk regresjon
Sted:                 GA01 2170B PC-stue 2.etasje DM/ GA02 A1.1022 Datarom DO
15.00 – 16.00      PC-øvelse 

Torsdag 14. oktober

Sted:                  RH B1.U013 Aud 1 Grønt, Rikshospitalet
09.00 – 10.45       Levetidsanalyse
Sted:                  GA02 A1.1022 Datarom DO/ GA01 2170B PC-stue 2.etasje DM   
11.00 – 12.00       PC-øvelse
12.00 – 13.00       Lunch
Sted:                   RH B1.U018 Aud 3 Blått (videokonf), Rikshospitalet
13.00 – 14.00       Styrke, utvalgsstørrelse
Sted:                   GA01 2170B PC-stue 2.etasje DM/ GA02 A1.1022 Datarom DO
14.00 – 15.00        PC-øvelse
Sted:                   RH B1.U018 Aud 3 Blått (videokonf), Rikshospitalet
15.00 – 16.00       Oppsummering, avslutning 
  

Publisert 11. aug. 2010 15:23 - Sist endret 12. aug. 2010 12:53