Undervisningsplan

MF9130 Innføringskurs i statistikk 27. – 30. september og 10. – 13. oktober 2011

Forelesninger finner sted hhv. i Domus Medica (DM) , Sognsvannsveien 9 og på Rikshospitalet (RH) , Sognsvannsveien 20.

PC-øvelser gjennomføres individuelt.

Foreleser: Professor Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk

Aktuell kurslitteratur:

DG Altman: Practical statistics for medical research, 1991. Chapman & Hall.

BR Kirkwood og JAC Sterne: Essential medical statistics, 2003. Blackwell. 2nd ed.

Odd O. Aalen et al: Statistiske metoder i medisin og helsefag, 2006. Gyldendal.

Tirsdag 27. september

08.30 – 11.15 Introduksjon, prosjektplanlegging, beskrivende statistikk – Store aud, DM

11.30 – 12.15 Sannsynlighetsteori; normalfordeling, sentralgrensesetningen – Store aud, DM

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 PC-øvelser. Oppgave 1-3

15.00 – 16.00 Oppgavegjennomgang – Store aud, DM

Onsdag 28. september

08.30 – 10.15 Sannsynlighetsteori; binomisk fordeling – Nye aud 13, DM

10.30 – 12.15 Populasjon og utvalg, introduksjon til estimering, hypotesetesting - Nye aud 13, DM

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 PC-øvelser. Oppgave 4-7

15.00 – 16.00 Oppgavegjennomgang - Nye aud 13, DM

Torsdag 29. september

08.30 – 10.15 Sammenligning av grupper; t-tester - Nye aud 13, DM

10.30 – 12.15 Sammenligning av grupper; ANOVA, transformasjoner, ikke-parametriske tester – Nye aud 13, DM

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 PC-øvelser. Oppgave 8 – 13.

15.00 – 16.00 Oppgavegjennomgang - Nye aud 13, DM.

Fredag 30. september

08.30 – 10.15 Ikke-parametriske tester forts., analyse av andeler - Nye aud 13, DM

10.30 – 12.15 Tabellanalyse - Nye aud 13, DM

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 PC-øvelser. Oppgave 14 – 18.

15.00 – 16.00 Oppgavegjennomgang - Nye aud 13, DM.

I perioden mellom de to kursukene bør du lese på det vi har gjennomgått. I tillegg skal du jobbe med oppgavene 19, 20, 21 i oppgaveheftet.

Mandag 10. oktober

08.30 – 10.15 Gjennomgang av oppgaver, tabellanalyse forts. – B1.U018 Aud 3 Blått, RH

10.30 – 12.15 Validitet, reliabilitet, sensitivitet / spesifisitet – B1.U018 Aud 3 Blått, RH

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 PC-øvelser. Oppgave 22 – 26.

15.00 – 16.00 Oppgavegjennomgang, B1.U018 Aud 3 Blått, RH

Tirsdag 11. oktober

08.30 – 10.15 Korrelasjon, introduksjon til lineær regresjon – B1.U018 Aud 3 Blått, RH

10.30 – 12.15 Multippel lineær regresjon – B1.U018 Aud 3 Blått, RH

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 PC-øvelser. Oppgave 27 – 29.

15.00 – 16.00 Oppgavegjennomgang - B1.U018 Aud 3 Blått, RH.

Onsdag 12. oktober

08.30 – 10.15 Multippel lineær regresjon, interaksjon – Store aud, DM

10.30 – 12.15 Logistisk regresjon – Store aud, DM

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 PC-øvelser. Oppgave 30 – 31.

15.00 – 16.00 Oppgavegjennomgang - Store aud, DM

Torsdag 13. oktober

08.30 – 10.15 Levetidsanalyse – Store aud, DM

10.30 – 12.00 Styrke, utvalgsstørrelse – Store aud, DM

12.00 – 12.45 Lunch

12.45 – 14.45 PC-øvelser. Oppgave Oppgave 13.2, 13.3, 13.4 fra Aalen et al., inkludert bakerst i oppgaveheftet, samt oppgave 32 – 34. - Nye aud 13, DM

14.45 – 16.00 Oppgavegjennomgang, avslutning - Nye aud 13, DM

Publisert 24. juni 2011 15:12 - Sist endret 15. sep. 2011 17:41