Pensum/læringskrav

Aktuell kurslitteratur:

DG Altman: : Practical statistics for medical research, 1991. Chapman & Hall.

BR Kirkwood og JAC Sterne: Essential medical statistics, 2003. Blackwell. 2nd ed. .

Odd O. Aalen et al: Statistiske metoder i medisin og helsefag, 2006. Gyldendal.

Publisert 10. mai 2012 15:39 - Sist endret 7. juni 2012 15:34