Undervisningsplan

Emnet holdes på Domus Medica med unntak av 5.11. kl. 9-12 som holdes på Rikshospitalet

Kursleder:

Post doc Milada Småstuen

Forelesere:

Post doc Milada Småstuen

Mandag 5. november.

08.30 – 09.00 Registrering

Sted: Seminarrom 3 B1.1017 Rikshospitalet

09.00 – 12.00 Introduksjon, prosjektplanlegging, beskrivende statistikk

12.00 – 13.00 Lunch

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

13.00 – 14.00 PC-øvelse

Sted: GA01 2015 Nye auditorium 13, DM

14.00 – 16.00 Sannsynlighetsteori; normalfordeling, sentralgrensesetningen

Tirsdag 6. november

Sted: GA01 2010 Store auditorium

09.00 – 10.45 Sannsynlighetsteori; binomisk fordeling

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

11.00 – 12.00 PC-øvelse

12.00 – 13.00 Lunch

Sted: GA01 2010 Store auditorium

13.00 – 14.45 Populasjon og utvalg, introduksjon til estimering, hypotesetesting

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

15.00 – 16.00 PC-øvelse

Onsdag 7. november.

Sted: GA01 2031 Lille auditorium

09.00 – 10.45 Sammenligning av grupper; t-tester

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

11.00 – 12.00 PC-øvelse

12.00 – 13.00 Lunch

Sted: GA01 2031 Lille auditorium

13.00 – 14.45 Sammenligning av grupper; ANOVA, transformasjoner, ikke-parametriske tester

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

15.00 – 16.00 PC-øvelse

Torsdag 8. november

Sted: GA01 2031 Lille auditorium

09.00 – 10.45 Ikke-parametriske tester forts., analyse av andeler

11.00 – 12.00 Tabellanalyse

12.00 – 13.00 Lunch

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

13.00 – 14.45 PC-øvelse

15.00 – 16.00 PC-øvelse

I perioden mellom de to kursukene bør du lese på det vi har gjennomgått. I tillegg skal du jobbe med oppgavene 19, 20, 21 i oppgaveheftet.

Mandag 19. november.

Sted: GA01 2031 Lille auditorium

09.15 – 10.45 Gjennomgang av oppgaver, tabellanalyse forts.

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

11.00 – 12.00 PC-øvelse

12.00 – 13.00 Lunch

Sted: GA01 2031 Lille auditorium

13.00 – 14.45 Validitet, reliabilitet, sensitivitet / spesifisitet

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

15.00 – 16.00 PC-øvelse

Tirsdag 20. november.

GA01 2015 Nye auditorium 13

09.00 – 10.45 Korrelasjon, introduksjon til lineær regresjon

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

11.00 – 12.00 PC-øvelse

12.00 – 13.00 Lunch

GA01 2015 Nye auditorium 13

13.00 – 14.45 Multippel lineær regresjon

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

15.00 – 16.00 PC-øvelse

Onsdag 21. november.

Sted: GA01 2031 Lille auditorium

09.00 – 10.45 Multippel lineær regresjon, interaksjon

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

11.00 – 12.00 PC-øvelse

12.00 – 13.00 Lunch

Sted: GA01 2031 Lille auditorium

13.00 – 14.45 Logistisk regresjon

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

15.00 – 16.00 PC-øvelse

Torsdag 22. november.

Sted: GA01 2010 Store auditorium

09.15 – 10.45 Levetidsanalyse

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

11.00 – 12.00 PC-øvelse

12.00 – 13.00 Lunch

Sted: GA01 2010 Store auditorium

13.00 – 14.00 Styrke, utvalgsstørrelse

Sted: GA01 0183 PC-stue uetg. DM, GA01 2170B PC-stue 2.etasje

14.00 – 15.00 PC-øvelse

15.00 – 16.00 Oppsummering, avslutning

Publisert 21. sep. 2012 15:40 - Sist endret 7. nov. 2012 10:49