Timeplan

Lærere:

Professor Marit B. Veierød, Avdeling for biostatistikk (kursleder)

PhD student Xiaoran (Richard) Lai, Avdeling for biostatistikk

Førsteamanuensis Kjetil Røysland, Avdeling for biostatistikk

Professor Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk

Førsteamanuensis Manuela Zucknick, Avdeling for biostatistikk

Professor Odd O. Aalen, Avdeling for biostatistikk

 

Sted:

Kurset holdes på Rikshospitalet,  Domus Medica (DM) og Domus Odontologica (DO)

 

Mandag 7. november:

Registrering skjer i ekspedisjonen ved hovedinngangen til Domus Medica (rett ved Lille Auditorium)

Sted forelesninger: Rikshospitalet B: Grønt Aud 1

09.00-09.30: Registrering

09.30-11.45: Data og beskrivende statistikk – Veierød

Litteratur: Aalen et al kap. 1 og 2, Kirkwood and Sterne kap. 3 og 4.

11.45-12.30: Lunsj pause

Sted: PC-stue 2.et DM/ Datarom A1.1022 DO

12.30-13.45: Øvelsesarbeid: Introduksjon til SPSS for Windows – Veierød, Lai

14.00-15.45: Grunnbegreper i sannsynlighetsregning – Aalen

Litteratur: Aalen et al avsn. 3.1-3.7. Kirkwood and Sterne kap. 14.

 

Tirsdag 8. november:

Sted forelesningene: A1.1001 Store auditorium, DO

09.15-10.30: Bayes lov. Sensitivitet, spesifisitet - Aalen

Litteratur: Aalen et al avsn. 3.9 og 3.10, Kirkwood and Sterne avsn. 14.4, 36.2

10.45-11.30: Binomisk fordeling - Aalen

Litteratur: Aalen et al kap. 4, Kirkwood and Sterne avsn. 15.1 og 15.2.

11.30-12.30: Øvelsesarbeid (oppgave 9 og 12) – Aalen

12.30-13.15: Lunsj pause

13.15-15.45: Kausale grafer - Aalen

Litteratur: Veierød et al kap 15.

 

Onsdag 9. november:

Sted forelesningene: A1.1001 Store auditorium, DO

08.30-10.45: Introduksjon til hypotesetesting og konfidensintervall. Ett utvalgs Students test og konfidensintervall - Lai

Litteratur: Aalen et al avsn. 8.1-8.5, Kirkwood and Sterne kap. 4, 6, 7.

Sted: PC-stue 2.et DM/ PC-stue R-211 DM tilbygg

10.45-12.00: Øvelsesarbeid (oppgave 13) - Lai, Røysland

12.00-12.45: Lunsj pause

12.45-14.15: To utvalgs Students test og konfidensintervall - Lai

Litteratur: Aalen et al avsn. 8.6 og 8.7, Kirkwood and Sterne kap. 7.

Sted: PC-stue 2.et DM/ PC-stue R-211 DM tilbygg

14.15-15.45: Øvelsesarbeid (oppgave 15) - Lai, Røysland

 

Torsdag 10. november:

Sted forelesningene: A1.1001 Store auditorium, DO

08.30-10.15: Transformasjoner. Ikke-parametriske metoder - Aalen

Litteratur: Aalen et al avsn. 8.8, Kirkwood and Sterne kap. 13 og avsn. 30.2.

Sted: PC-stue 2.et DM/ PC-stue R-211 DM tilbygg

10.30-12.15: Øvelsesarbeid (oppgave 29, 9.2 og 9.4; oppgave 30 hvis du får tid) – Aalen, Røysland

12.15-13.00: Lunsj pause

13.00-15:45: Statistisk analyse av andeler - Aalen

Litteratur: Aalen et al avsn. 6.1-6.4, Kirkwood and Sterne kap 15 og 16, Veierød et al avsn. 2.1.-2.3.3.  (Oppgaver: siste side i forelesnings-handout)

 

Oppgaver i mellomperioden: Du bør lese på det stoffet som er gjennom gått i første periode. Oppgaver du skal regne vil bli gitt torsdag 10/11.

 

Mandag 14. november:

Sted forelesningene: Runde auditorium R-105, DM tilbygg

08.30-09.30: Gjennomgåelse av oppgaver gitt i midtperioden - Veierød

09.45-11.00: Tabellanalyse - Veierød

Litteratur: Aalen et al avsn. 6.5, Kirkwood and Sterne kap 17, Veierød et al avsn.2.3.4-2.3.5., 2.4.1-2.4.2 og 2.5.1.

Sted: PC-stue 2.et DM/ PC-stue R-211 DM tilbygg

11.00-12.15: Øvelsesarbeid (oppgave 10.7, 41-44) - Veierød, Røysland

12.15-13.00: Lunsj pause

13.00-14.30: Regresjonsanalyse, korrelasjon - Veierød

Litteratur: Aalen  et al avsn. 11.1-11.3, Kirkwood and Sterne kap. 10, Veierød et al avsn. 4.1.-4.2.

Sted: PC-stue 2.et DM/ PC-stue R-211 DM tilbygg

14.30-15.45: Øvelsesarbeid (oppgave 3 (1-5) og 7) – Veierød, Røysland


Tirsdag 15. november:

Sted forelesningene: Nye auditorium 13, DM

08.30-11.00: Regresjonsanalyse forts., multippel regresjon - Veierød

Litteratur: Aalen et al kap. 11.4-11.6, Kirkwood and Sterne kap. 11 og 12, Veierød et al avsn. 4.3.1.-4.3.4.

Sted: PC-stue 2.et DM/ PC-stue R-211 DM tilbygg

11.00-12.15: Øvelsesarbeid (oppgave 11.2 og 18) – Veierød, Zucknick

12.15-13.00: Lunsj pause

13.00-14.30: Multippel regresjon forts. Dummy variable. Konfundering. Interaksjon - Veierød

Litteratur: Aalen et al avsn 10.4, Kirkwood and Sterne kap. 38, Veierød et al avsn. 4.3.5, 4.4.-4.6., 4.8.1, 4.8.3.

Sted: PC-stue 2.et DM/ PC-stue R-211 DM tilbygg

14.30-15.45: Øvelsesarbeid (oppgave 27 og 28) – Veierød, Lai

 

Onsdag 16. november:

Sted forelesningene: Nye auditorium 13, DM

08.30-10.00: Logistisk regresjon - Veierød

Litteratur: Aalen et al kap. 12, Kirkwood and Sterne kap. 19 og 20, Veierød et al avsn. 3.1.-3.4.

Sted: PC-stue 2.et DM/ PC-stue R-211 DM tilbygg

10.00-11.15: Øvelsesarbeid (oppgave 31 og 32) – Veierød, Lai

11.30-12.15: Lunsj pause

12.15-14.15: Levetidsanalyse - Thoresen

Litteratur: Aalen et al kap. 13, Kirkwood and Sterne kap. 26, Veierød et al kap 5.

Sted: PC-stue 2.et DM/ PC-stue R-211 DM tilbygg

14.15-15.45: Øvelsesarbeid oppgave 13.2 og 13.3 fra Aalen et al., bakerst i oppgaveheftet - Thoresen, Lai

 

Torsdag 17. november:

Sted forelesningene: Nye auditorium 13, DM

08.30-11.30: Epidemiologiske design og grunnbegreper Prinsipper for planlegging av kliniske forsøk - Veierød

Litteratur: Aalen et al kap. 9 og 10, Kirkwood and Sterne avsn. 15.7, kap. 34 og 37, Veierød et al kap. 1.

11.30-12.15: Lunsj pause

12.15-14.00: Styrkebetraktninger, utvalgstørrelse - Veierød

Litteratur: Aalen et al avsn. 9.6, Kirkwood and Sterne kap. 35, Veierød et al avsn. 11.1.-11.3. og 11.9.

Sted: PC-stue 2.et DM/ PC-stue R-211 DM tilbygg

14.15-15.30: Øvelsesarbeid (oppgave 36-40) - Veierød, Lai

15.30-15.45: Oppsummering – Veierød

Publisert 30. juni 2016 13:38 - Sist endret 10. nov. 2016 14:01